Hvorfor vi stiller op:
Vi skal ikke ofre befolkningen for at finansverdenen kan fortsætte deres spekulation. Vi skal heller ikke have en unødvendig konfrontation med Rusland og Kina, der kan føre til atomkrig. Vi skal have et paradigmeskifte over til investeringer i infrastruktur, produktion, videnskab og samfundets udvikling  i samarbejde med BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og resten af verden. En win-win-politik der gavner os alle.


Lydfil: Hør Tom Gillesberg forklare, hvorfor vi stiller op. (14 min.)

Dansk mærkesag:
Vi behøver umiddelbart: 1) En Glass/Steagall-bankopdeling, så staten ikke hæfter for finansverdenens tab på spekulation; 2) Nationale kreditter til investeringer i store infrastrukturprojekter, som f.eks. en Kattegatbro og etaberingen af et dansk magnettognet; og 3) en videnskabelig og teknologisk revolution gennem at satse på kernekraft, fusionskraft og menneskets erobring af vort Solsystem.

EU-mærkesag:
EU-systemet har spillet fallit, fordi det blot er blevet et redskab for de private finansinteresser, der styrer det transatlantiske finanssystem. EU er blevet et redskab til at forhindre de forskellige landes og befolkningers udvikling. Lad euroen og ideen om et fælles banktilsyn forsvinde og lad os samarbejde om fælles infrastrukturprojekter og udvikling, som det sker mellem BRIKS-landene.

 

Pressemeddelelse den 30. maj 2015 kl. 14.00
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, stiller op til Folketinget som kandidat uden for partierne i Københavns Storkreds. Hans farverige valgplakat med sloganet “Win-win med BRIKS – ikke kollaps og krig” præger allerede bybilledet og er blevet et varmt diskussionsemne. Den er blevet valgt af såvel Jyllands-Posten som TV2 som en af de henholdsvis elleve og fem mest opsigtvækkende plakater.

Tom Gillesberg betoner, at Danmark står ved en afgørende skillevej: Vi skal, sammen med resten af Europa og USA, vælge, om vi vil have økonomisk kollaps og krig – eller i stedet et samarbejde med BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) om økonomisk udvikling. Så kan vi etablere den nye retfærdige økonomiske verdensorden, jeg sammen med Schiller Instituttet og den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche har kæmpet for gennem mange årtier.

På trods af, at de vestlige regeringer siden 2008 har støttet finansverdenen på bekostning af befolkningen, så er problemerne ikke løst. Vi står over for et snarligt sammenbrud af det transatlantiske finanssystem langt værre end det, vi så i 2007-2008 (som jeg som bekendt forudså i valkampen i 2007) – muligvis allerede den 5. juni, hvis Grækenland ikke kan betale sit afdrag til Den internationale Valutafond. Dette kan være den begivenhed, der får bægeret til at flyde over og trækker tæppet væk under euroen – med en kædereaktion af bank- og statsgældskriser til følge, der vil få verdens derivatmarked, og dermed finanssystemet, til at kollapse.

Samtidigt presser London og Obama på for en direkte konfrontation med Rusland og Kina, der hurtigt kan eskalere til storkrig – og dermed atomkrig.

Alternativet til dette er et win-win-samarbejde med BRIKS-landene og den størstedel af verdens nationer, som allerede er i gang med at samarbejde med dette nye lederskab. Kinas initiativ for bygningen af en Ny Silkevej mellem Kina, Europa og Afrika er allerede ved at blive realiseret gennem en lang række infrastrukturprojekter, som Kina bruger dele af sin 3.000 mia. dollars store valutareserve til at finansiere. Dette inkluderer etableringen af en Silkevejsfond på 40 mia. dollars, en Maritim Silkevejsfond, Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsfond (AIIB), hvor Danmark har meldt sig som grundlæggende medlem, og et hav at bilaterale investeringsaftaler, som det netop sås ved den kinesiske statsministers besøg i Sydamerika.

Dette er en win-win-politik for alle nationer og folkeslag, som Danmark skal være en del af.

Tom Gillesberg er tilgængelig for interviews.

Udover Tom Gillesberg stiller andre aktivister fra Schiller Instituttets Venner op:
Christian Olesen i Københavns Omegns Storkreds
Poul Gundersen i Østjyllands Storkreds
Hans Schultz i Nordjyllands Storkreds

 

Links:
Schiller Instituttet i Danmark: www.schillerinstitut.dk

 

 

 

Kandidater

Tom Gillesberg

Københavns Storkreds

Poul Gundersen

Østjyllands Storkreds

Christian Olesen

Københavns Omegns Storkreds

Hans Schultz

Nordjyllands Storkreds

Pressemeddelelser: