Verden efter valget: Schiller Instituttets nyhedsorientering med formand Tom Gillesberg

Schiller Instituttets nyhedsorientering den 21. november 2013 med formand Tom Gillesberg.

Audio:

Indlæg:                 mp3 – lav kvalitet                ipod/ipad – høj kvalitet

Diskussion:          mp3 – lav kvalitet                ipod/ipad – høj kvalitet

Video:

Indlæg:

Diskussion: