Ny Silkevej

Ny Silkevej

I stedet for globalt finanskollaps og krig: Et nyt økonomisk mirakel med den Nye Silkevej!

I løbet af den seneste måned har Italien, Luxembourg og Schweiz underskrevet hensigtserklæringer sammen med Kina om at indgå i Bælte- & Vej-Initiativet. Schiller Instituttets Venner går ind for, at Danmark ligeledes tager imod Kinas fremstrakte hånd og tager del i det største opbygningsprojekt nogensinde, i stedet for at gå til grunde i det største finanskollaps i de seneste 600 år!

Tiden er nu kommet for at lancere en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden, hvortil Danmarks bidrag vil blive ganske væsentligt – hvis vi beslutter os for atter at udforme fremtiden, i stedet for at klamre os til det gamle, geopolitiske dogme fra efterkrigstiden og et bankerot, globalt finanssystem.

Kinas Nye Silkevejsprojekt, der også kaldes BRI (Belt & Road Initiativ; Bælte & Vej-Initiativet) eller Ét Bælte, én Vej, tilbyder Danmark en fantastisk ramme for at befri sig af den økonomiske recession og deltage i den påtrængende nødvendige genopbygning af den globale økonomi. Det program, som Schiller Instituttet i 1991 foreslog som respons på Sovjetunionens opløsning, nemlig den økonomiske integration af Eurasien gennem den Eurasiske Landbro – en Ny Silkevej – som kernen i en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden, er nu i færd med at blive virkeliggjort af Kina og yderligere 150 nationer, altså flertallet af menneskeheden. Det, vi dengang udviklede som et udkast til en fredsorden for det 21. århundrede, og som vi i de 26. år, der er gået siden da, har præsenteret på hundreder af konferencer og seminarer i hele verden, er nu, i de seneste fire år, siden den kinesiske præsident Xi Jinping i september 2013 satte den Nye Silkevej på dagsordenen, med en fantastisk dynamik vokset til at blive en helt ny model for verdensøkonomien.

Den er baseret på gensidig fordel (win-win), ligeværdigt samarbejde i øjenhøjde og lignende principper, for på denne måde at overvinde den gamle, unipolære verdensordens geopolitiske struktur.

Det Nye Silkevej omfatter nu infrastruktur- og udviklingsprojekter, der allerede er tyve gange så stort som Marshallplanen. Herved vil seks, store infrastrukturkorridorer opstå i Eurasien, samt diverse internationale organisationer, som Kinas Bælte & Vej Initiativ (BRI), den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU), Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO), og de fleste mellem- og østeuropæiske stater, men også Italien, Frankrig, Spanien og Portugal, integrerer sig i dette projekt. Flere latinamerikanske stater orienterer sig nu mod samarbejde med den Nye Silkevej, og siden Kina, som begyndelsen til et trans-afrikansk jernbanenet, i Afrika er begyndt at bygge flere jernbanelinjer, som f.eks. forbindelsen mellem Djibouti og Addis Abeba, eller forbindelsen fra Kenya til Uganda og Tanzania, har folk i Afrika for første gang udsigt til i en overskuelig fremtid at kunne overvinde fattigdom og underudvikling.

Schiller Instituttet, og især dets stifter og internationale formand Helga Zepp-LaRouche og hendes ægtemand, Lyndon LaRouche, har siden begyndelsen af 1990’erne ført en international kampagne for denne idé. Vi foreslog først konceptet om at aktivere industripotentialet i den »Produktive Trekant Paris-Berlin-Wien« og foreslog dernæst den »Eurasiske Landbro« som respons på Sovjetunionens kollaps, hvilket sluttelig blev udvidet til ideen om »Verdenslandbroen« for et nyt, globalt, økonomisk opbygningsperspektiv. Denne kurs blev dog i årtier blokeret af geopolitiske årsager og f.eks. af al kraft bekæmpet af de neokonservative og det bankerotte, britiske finansimperium. Privatisering, afregulering og en tøjlesløs finansglobalisering har ødelagt den globale økonomis produktive potentiale. De geopolitiske krige for regimeskifte tilintetgjorde livsgrundlaget for hundrede millioner af mennesker og forårsagede en kæmpe flygtningekatastrofe.

Den eneste løsning på dette problem er en politik for »fred gennem udvikling« sådan, som Kina tilbyder det i Mellemøsten og Afrika, og som i mange afrikanske lande allerede har ført til et massivt, økonomisk opsving og forbedret levestandard. Selv har Kina, gennem sin gennem mere end tredive år lange koncentration om infrastrukturudvikling, videnskabelig-teknologisk innovation og uddannelse, opnået, at 700 millioner mennesker kunne overvinde fattigdom! Danmark må ubetinget tilslutte sig dette udviklingsperspektiv.

Vi har brug for en fundamental ændring af vor økonomiske politik og udenrigspolitik, der er orienteret mod det nye paradigme for videnskabeligt-teknologisk fremskridt og ikke mod opretholdelse af de globale spillekasinoer og nedskæringspolitik over for befolkningen.
Danmarks samarbejde med den Nye Silkevej byder på de strategiske rammer for at virkeliggøre de principper, der findes i Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love, og som Schiller Instituttets Venner kæmper for. De kan yde et afgørende bidrag til at genoplive den globale økonomi, et bidrag, hvor den fælles udvikling af Afrika og genopbygningen af de krigshærgede områder i Mellemøsten må være et væsentligt tyngdepunkt.

Den Nye Silkevej skal også komme til Danmark:
Store infrastrukturprojekter for fremtiden
Det er en af statens vigtigste opgaver at forberede og muliggøre den fremtidige økonomiske vækst og udvikling gennem at investere i store infrastrukturprojekter. En Kattegatbro og et dansk magnettognet bør bygges så hurtigt som muligt, sammen med en lang række andre projekter, der vil forbedre produktiviteten i den danske økonomi og løfte os op på et højere teknologisk niveau.

Danske infrastrukturprojekter inkluderer:
• Færdiggør Femern-tunnelen
• Dansk magnettogsnet, hvor 1. etape skal være København-Aarhus (25 min.) via en ny Kattegatbro; i 2. etape skal det udvides til Aalborg, efterfulgt af andre udvidelser.
• Helsingør-Helsingborg fastforbindelse

Infrastruktur valgvideo: 

Tom Gillesbergs valgvideo fra kommunevalg 2011 om de danske infrastrukturprojekter, som gælder den dag i dag. (Nu stiller vi op til Folketinget uden for partierne, og ikke på Liste T, som til kommunevalg.)

Magnettogsnet:
Byggeriet af et moderne magnettogsnet i hele Danmark er tidsmæssigt overskredet, for dette bliver (både for persontransport, fragt og bytrafik) fremtidens teknologi. Magnettogsinfrastruktur vil ikke alene aflaste den tætte gadetrafik, men stiller også et hurtigt og sikkert transportsystem til rådighed for millioner af borgeres transport til arbejde, skole, og universitet, til opera- og teaterbesøg. Etableringen af nye, produktive industriforetagender bliver fremmet, selv i større afstand til havne og andre knudepunkter.
Med et magnettognet kan store lufthavne effektivt forbindes med hinanden og dermed mindske indenrigsflyvning og støjgener for befolkningen.

Den Maritime Silkevej:
Gennem opbygningen af de eurasiske infrastrukturkorridorer og den Maritime Silkevej, bliver Danmark, med havne og logistikknudepunkter på en helt ny måde opkoblet til verdenshandlen i Asien og Stillehavsområdet.

Andre nødvendige investeringer:
Gennem de seneste års radikale nedskæringspolitik er der alene i byer og lokalsamfund opstået et enormt investeringsefterslæb. Hvis man medregner de nødvendige investeringer, og vi ikke blot vedligeholder den bestående infrastruktur, men, inden for rammerne af den danske deltagelse i den Nye Silkevej, vil gennemføre forbedringer, skal vi øge vore investeringer i veje, jernbaner og vandveje, såvel som skoler, hospitaler og andre vigtige foretagender.

Læs mere om de store infrastrukturprojekter, Danmark har brug for: Infrastrukturprojekter og fusionsøkonomi

Læs mere om Den Nye Silkevej på Schiller Instituttets hjemmeside.

Verdenslandbro feature artikler

Verdenslandbro andre indlæg

Infrastruktur

Det sker i verden — infrastruktur (nyhedsbrev)