Hans Schultz, kandidat til Folketingsvalget 2015 i Nordjyllands Storkreds

Hvorfor jeg stiller op:

Modsat hvad der udbredes fra den anti-videnskabelige og anti-humanistiske bevægelse, med rod i Isaac Newton, Charles Darwin o.a., har menneskeheden den vigtigeste rolle at spille i dette univers af alle kendte skabninger. Nemlig den at være medskabere.

De naturlove der gælder specielt for mennesket kræver at vi bygger vores samfund på de højere principper som G. W. Leibniz tænkte det og som står nedskrevet i forordet til den Amerikanske forfatning. Nemlig liv, frihed og søgen efter den ophøjede lykke.

Dermed skal vores samfund bygges på de højeste etiske og moralske principper. Principper som

  • at uret begået imod én er uret begået imod alle
  • at hvert menneske er født lige og at hvert individs talent skal udvikles til sit fulde potentiale
  • at fremtidige generationers vilkår og evner skal overgå de nutidiges

Sådanne universelle principper står som de ultimativt vigtigste spørgsmål i alle henseender og er højst aktuelle i disse skæbnesvangre tider. Intet mindre end en global ny renæssence er det svar der er påkrævet nu. For at begynde at realisere dette vil jeg referere til de punkter for hvorfor vi stiller op og mærkesager på forsiden.

Denne kamp føres af Lyndon LaRouche i USA og Schiller Instituttet i Danmark og jeg stiller derfor op til folketingsvalget 2015 for Schiller Instituttets Venner for at give mit bidrag til denne kamp.

 

Svaret sendt til TV2Nord’s kandidatside er således:

Person: Jeg er aktiv i Schiller Instituttet igennem 12 år og har stillet op til Folketingsvalg i Nordjyllands Storkreds i 2007 og 2011. Der gælder den viise sætning der siger, at befolkningen får den politik og de politikere de fortjener. Derfor må ens højeste mål, når man ser at samfundet degenererer, være først at forbedre sig selv og derigennem arbejde på at opløfte det samfund som man er en del af. Det betyder at søge de løsninger der skal til for at sikre samfundet en fremtid og udbrede dem.

Nordjyllands skæbne hænger sammen med resten af landets skæbne og derfor ser jeg det som den største udfordring at få samfundet tilbage på en optimistisk udviklende bane. Det være sig i forbedrede vilkår for dem som arbejder, samt muligheder for dem uden arbejde at få meningsfyldt beskæftigelse hvor de kan udvikle deres potentialer til gavn for helheden. En omvending af den udvikling der fremskaffer såkaldt ‘udkants-Danmark’. Dvs forbedrede forhold mht transport, arbejde, skole, sundhed i de små og fjernere liggende samfund.
Da Aalborg bør være udviklingscenter for hele Nordjylland, skal den offentlige transporttid fra de andre større byer i Danmark og til Aalborg reduceres kraftigt.

Jeg vil arbejde for Nordjylland igennem at arbejde for at implementere de løsninger på landsplan som Schiller Instituttet præsenterer, som er at gennemføre vores 3-punkts program, samt samarbejde med BRIKS landene. At sørge for udvikling af den offentlige transport i Nordjylland, samt i henhold til mit svar på forrige spørgsmål. Aalborg Universitet bør blive en vigtig faktor i at drive denne udvikling.

De vigtigeste temaer i dette valg er at undgå krig og kaos i forbindelse med det kommende finanssammenbrud, da finanssystemet ikke har forandret sig siden krakket i 2007, at BRIKS landene udgør et alternativ for verdens lande der kan lede til en gylden æra for menneskeheden, samt at uddannelse handler ligesåmeget om dannelse som om ordinær læring, som violinisten Nikolaj Schneider har udtrykt det til en prisuddeling, hvor dannelsen må anses som en stor mangel i disse dage.

budget: 2000-5000 kr

 

 

Billeder fra debatmøder:

Frederikshavn:

SAM_0310

SAM_0327

SAM_0329

SAM_0325

 

Nørresundby:

SAM_0673

SAM_0692

SAM_0642