Folketingsvalg 2022

Kandidaten

Tom Gillesberg stiller op i Københavns storkreds

Folketingsvalg 2022

Vedtag Lyndon LaRouches fire økonomisk love

1. Indfør Glass/Steagall-bankopdeling inden et nyt finanskrak for at gribe ind overfor kasino-økonomiens spekulationsbobler og de mange bankskandaler. Se mere her.

2. Skab statskreditter fra Nationalbanken. Se mere her.

3. Invester statskreditterne i infrastruktur og andet, som øger produktivitet og energigennemstrømningstætheden i økonomien

Danske infrastrukturprojekter inkluderer:
• Færdiggør Femern-tunnelen
• Dansk magnettogsnet, hvor 1. etape skal være København-Aarhus (25 min.) via en ny Kattegatbro; i 2. etape skal det udvides til Aalborg, efterfulgt af andre udvidelser.
• Helsingør-Helsingborg fast forbindelse

Se mere her.

4. Skab videnskabeligt og teknologisk fremskridt: Fusionskraft og rumprogram, inklusiv at bringe helium-3 tilbage fra Månen for at skabe ubegrænset fusionsenergi på Jorden. Se mere her.

Investeringer og budgetforøgelse – ikke nedskæringer – i sundhed og uddannelse

Se den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouches (1922-2019) forklarer, hvordan vi kommer ud af den økonomiske krise. Se mere her.

—-

Internationale mærkesager:

Danmark skal med i Den Nye Silkevej — Bælte og Vej-Initiativet — en verdensomspændende økonomisk udviklingsalliance baseret på moderne infrastrukturkorridorer. Se mere her.

Samarbejde: fred gennem udvikling — ikke krig og konfrontation — med bl.a. Rusland, Ukraine, Kina, Indien, USA med flere.

Vi skal have en global kulturel renæssance. Se mere her.