Glass-Steagall

Glass-Steagall

Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love:

Videnskaben om fysisk økonomi

Allerede i juni 2014 havde den amerikanske statsmand og økonom, Lyndon LaRouche, vist den principielle løsning med sit skrift, »Fire Nye Love til USA’s omgående redning«. Disse principper gælder ikke kun for USA, men har global betydning.

Da der efter finanskrisen i 2007/2008 ikke fulgte nogen regulering af finansmarkederne, man kunne tage alvorligt, står verden i nu atter foran det transatlantiske finanssystems kollaps. I 2007/2008 var det substandard ejendomslån der udlæste krisen, i dag er det bl.a. amerikanske virksomhedslån, der kan fremkalde et ukontrolleret kollaps af det finansielle korthus. Centralbankerne (ECB, Federal Reserve osv.) har hidtil kunnet sløre storbankernes bankerot med deres ’kvantitative lempelser’ eller likviditetsindsprøjtning (»pengetrykning«), men hermed har de blot skabt nye bobler, der truer systemet. De udestående finansvæddemål og den globale finansboble er mange gange større end staternes bruttonationalprodukt.

Derfor har vi brug for: 

  1. Glass/Steagall-bankopdeling;
  2. Skabelse af et kreditsystem til udstedelse af statslige kreditter;
  3. Udstedelse af kredit til finansiering af et nationalt genopbygningsprogram med vægt på infrastrukturudvikling, som kan øge arbejdskraftens produktivitet og energigennemstrømningstæthed i økonomien;
  4. Et forceret program til udvikling af kontrolleret kernefusion og rumfart for massivt at forøge produktionsniveauet.

Glass/Steagall-bankopdeling

En Glass/Steagall-bankopdeling vil fritage staten og skatteyderne for at skulle dække insolvente bankers spillegæld. Vi vil opdele bankerne i banker, der kun laver normal ind- og udlånsaktiviteter, og som vil have et statsligt sikkerhedsnet, og investeringsbanker a la Saxo-bank, der må leve på egen risiko. Realkreditten skal igen adskilles fra bankerne og yde billige realkreditlån til kunderne i stedet for at være en malkemaskine for bankerne.

Der skal ikke længere være »banker, der er for store til at gå ned«, som får bail-out, i form af statslige bankhjælpepakker, eller bliver hjulpet af bail-in-aktioner, som den på Cypern, hvor bankerne får lov til at stjæle bankkundernes penge. Derivatspillegæld må afskrives, hvor det behøves, gennem ordnede konkursbehandlinger af de enkelte banker.

En bankopdeling betyder ikke blot simpelt hen en rent teknisk adskillelse af bestemte typer af bankvirksomhed. Genindførelsen af den strenge Glass/Steagall-bankopdeling som under Roosevelt i USA, og bankopdeling på globalt plan, er den uundværlige forudsætning for at forhindre verdensøkonomiens ukontrollerede styrt ud i hyperinflation og kaos. Det finansielle giftaffald må afskrives og må ikke længere blive betalt af skatteborgerne, uanset i hvilken form. I USA er der i øjeblikket fremlagt tværpolitiske lovforslag i begge Kongreshuse om en »Glass/Steagall-bankopdeling for det 21. århundrede« og også i mange af USA’s delstatskongresser, takket være LaRouche Political Action Committee’s (LPAC’s) årelange arbejde. Præsident Trump har under sin valgkampagne talt til fordel for en bankopdeling, og han har gentaget dette efter sin indtræden i embedet.

Læs mere i Schiller Instituttets valgavis fra 2013:

Hvorfor en Glass/Steagall-bankopdeling ville løse finanskrisen og ødelægge Wall Street

Se Tom Gillesbergs video fra Folketingsvalg 2011, som gælder den dag i dag:

Læs mere på Schiller Instituttets hjemmeside:

LaRouches fire økonomiske love feature

Andre indlæg om LaRouches fire økonomiske love

Glass/Steagall-bankopdeling feature

Andre Glass/Steagall-bankopdeling indlæg

Finanssammenbrud

Økonomisk kollaps