Schiller Instituttets Venner fik 545 stemmer i København hvilket er 0,2 % og en stigning på over 500 % i forhold til 2009. I Aarhus blev det 168 stemmer (0,1 %), hvilket er en stigning på over 200 %. I region Midtjylland blev det til 488 stemmer (0,1 %), næsten en fordobling.

Tom Gillesberg kommenterede tallene i en videoudtalelse, hvor han gjorde klart, at kampen kun lige er begyndt. Han var blevet kontaktet af folk uden for København, der ikke kunne stemme på ham, men gerne ville være aktive. Det vil der være mulighed for, for nu skal kampagnen fortsættes, men i hele landet, ikke kun i København og Århus. Vi skal i løbet af de seks måneder frem til EU-valget sørge for, at alle ved hvilke ulykker der planlægges gennem bankunion, fælles banktilsyn og ofring af almindelige mennesker for at redde bankerne. Vi skal sørge for at Schiller Instituttets 3-punkts-program, der er det sande alternativ, kommer ud til folk. Kom til vort møde i morgen kl. 19:00 på Schiller Instituttets kontor på Frederiksberg og hør mere.

Bliv medlem af Schiller Instituttet!

35 43 00 33 / mobil: 51 21 72 06 / schillerinstitut.dk

Al pressedækningen findes på vores kampagneside:
sive.dk/pressedaekning

Del vores nyheder på Facebook:
facebook.com/schillerinstituttetsvenner


 

Kommunalvalg 2013