Møde den 5. december 2013 kl. 19 med Tom Gillesberg

Schiller Instituttet holder møde med formand Tom Gillesberg på vores kontor:

Nogle punkter:

Schiller Instituttets og SIVE’s tyske søsterpartis konference ved Frankfurt

Ukraine vælger østen ikke EU

Kinas nye silkevej politik

Pave Francis’ udtalelse imod økonomier der dræber

kampagnen imod TAFTA transatlantisk frihandelsaftale

Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.

1903 Frederiksberg C

35 43 00 33, 51 21 72 06

si@schillerinstitut.dk