Pressemeddelelse den 4. november 2013 om Tom Gillesbergs valgkampagne i København

Pressemeddelelse mandag den 4. november 2013  kl. 13:00

Schiller Instituttets  Venner  www.sive.dk, www.schillerinstitut.dk

Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg 

Kontakt: Michelle Rasmussen 51 30 14 54 eller Tom  Gillesberg 24 48 29 97

      

 

Tom Gillesberg, spidskandidat i København  for Schiller Instituttets Venner (SIVE),

har løsningen på den økonomiske  krise

Valgplakat (stor): http://sive.dk/Tom_Gillesberg_KV2013stor.jpg

Valgvideo: http://sive.dk/hvorfor-stiller-schiller-instituttets-venner-op/

Valgavis: http://sive.dk/kampagneavis-16/

Tom Gillesberg, spidskandidat i København for  Schiller Instituttets Venner (www.sive.dk), har løsningen på den økonomiske  krise – uden at vi behøver at ofre de svage gennem drakoniske  nedskæringsprogrammer, som det allerede sker i stadig større dele af Europa,  dikteret af EU, Den europæiske Centralbank (ECB) og IMF, på vegne af  finansverden. I stedet for at redde finansverdenens rovdyr gennem bail-out (i  form af bankhjælpepakker) og bail-in (i form af konfiskering af bankkunders  penge, som det skete på Cypern) mener Tom Gillesberg at vi skal have: 

1) en Glass/Steagall-bankopdeling mellem normale  banker (med statsgaranti) og spekulative investeringsbanker (ingen hjælp eller  garanti);

2) kredit til den produktive sektor gennem  kreditgivning via Nationalbanken; og

3) store infrastrukturprojekter som et magnettog  over Kattegat (København-Aarhus på 25 minutter), der kan opbygge økonomien –  inklusive udviklingen af fusionsenergi og andre af fremtidens teknologier. 

Tom Gillesberg er kendt for at have givet  forvarsler om den finanskollaps der brud ud i 2007-2008 med bl. a. hans KV2005  slogan: Boblen brister, et nyt Bretton Woods; og FV2007 slogan: Efter  finanskrak, magnettog over Kattegat samt hans FV2011 slogal: Glass-Steagall —  eller kaos.

Tom Gillesberg er tilgængelig for  interviews.