Poul Gundersens indlæg under Erhverv Randers’ valgmøde om erhvervspolitiske emner

Den 2. november 2017, Business Park Randers

På mødet, hvor kandidaterne indledningsvis fik to minutter hver til at præsentere deres generelle erhvervspolitiske synspunkt, gav Poul Gundersen en kort præsentation af sig selv og Schiller Instituttets Venner. Dernæst en ultrakort faktuel introduktion til Silkevejen samt Helga Zepp-LaRouches rolle. Poul Gundersen citerede derefter et afsnit fra minister Karen Ellemans tale på Bælt og Vej Forum i Beijing tidligere i år, og orienterede kort om præsident Trumps nært forestående rejse til Asien og planlagte møde med præsident Xi Jinping i Kina.

 Poul Gundersen stillede ved udløbet af den indledende taletid det retoriske spørgsmål :  “Og hvad har så dette med Randers at gøre?”, og opfordrede publikum til eventuelt at tage spørgsmålet op senere.

En person i salen vendte tilbage til spørgsmålet i diskussionsrunden, og Poul Gundersen talte om forbedring af jernbaneforbindelserne omkring Randers, og på længere sigt forbindelse til København/Malmø området via en mulig Kattegatforbindelse. Han nævnte muligheden for, at man som erhvervsdrivende i Randers kunne tage spørgsmålet op i regionalt regi for derved at påvirke regionalrådets til at skrive Silkevejen ind i Vækst og Udviklingsplan 2015-2025.

Mod slutningen af mødet blev kandidaterne spurgt om, hvad de ville gøre for at tiltrække børnefamilier til Randers, og Poul Gundersen fremførte afslutningsvis det andet vigtige punkt på Schiller Instituttets valgprogram, nemlig tilbud om gratis klassisk musikundervisning af alle børn, og understregede vigtigheden af at udvikle de menneskelige ressourcer og få en fremtidig arbejdsstyrke, der er i stand til at tænke og få gode ideer.