Video: Hvorfor stiller Schiller Instituttets Venner op? På dansk og engelsk

Interview med SIVE spidskandidat Tom Gillesberg (København) den 29. oktober 2013.

English: see the last video.

Dansk:

Hele videoen:

 

Delvideoer:

Hvorfor stiller SIVE op? kort version

Hvorfor Glass/Steagall bankopdeling?

Hvorfor kreditsystem?

 

Engelsk: