Hans Schultz – valg2013

HANS_hp

Kandidat til Byrådet i Aarhus og Regionsrådet i region Midtjylland ved kommunalvalget 2013

 

Om kandidaten:

Hans Schultz  er 41 år gammel. Han har været aktiv i Schiller Instituttet siden 2003. Han var kandidat ved kommunalvalgene i 2005 og 2009 i Århus og regionen, samt folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds i 2007 og 2011 for Schiller Instituttets Venner . Han er uddannet ingeniør og har arbejdet som dataingeniør.

 

Hvorfor jeg stiller op:

Modsat hvad der udbredes fra den anti-videnskabelige og anti-humanistiske bevægelse, med rod i Isaac Newton, Charles Darwin o.a., har menneskeheden den vigtigeste rolle at spille i dette univers af alle kendte skabninger. Nemlig den at være medskabere.

De naturlove der gælder specielt for mennesket kræver at vi bygger vores samfund på de højere principper som G. W. Leibniz tænkte det og som står nedskrevet i forordet til den Amerikanske forfatning. Nemlig liv, frihed og søgen efter den ophøjede lykke.

Dermed skal vores samfund bygges på de højeste etiske og moralske principper. Principper som

  • at uret begået imod én er uret begået imod alle
  • at hvert menneske er født lige og at hvert individs talent skal udvikles til sit fulde potentiale
  • at fremtidige generationers vilkår og evner skal overgå de nutidiges

Sådanne universelle principper står som de ultimativt vigtigste spørgsmål i alle henseender og er højst aktuelle i disse skæbnesvangre tider. Intet mindre end en global ny renæssence er det svar der er påkrævet nu.

Denne kamp føres af Lyndon LaRouche i USA og Schiller Instituttet i Danmark og jeg stiller derfor op til kommunalvalget 2013 for Schiller Instituttets Venner for at give mit bidrag til denne kamp.