Her kan du sætte dit kryds: SIVE i Midtjyske Medier

Midtjyske Medier – som udgøres af Århus stiftstidende, Randers Amtsavis, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro-Struer, Folkebladet Lemvig og Dagbladet Ringkøbing Skjern – har en oversigt over partierne og deres vigtigste mærkesager op til valget.

SIVE_midtjyske_medier

 

Præsentationen af Schiller Instituttets Venner der var i aviserne lørdag d. 16 november er her gengivet:

 

Schiller Instituttets Venner

Nuværende pladser i regionsrådet: Ingen

Partiets listebogstav: L

Spidskandidat: Hans Schultz

Antal kandidater på valg: 2
»Vi vil kæmpe for at få en Glass-Steagall bankopdeling, så vi ikke betaler til finansielt giftaffald (derivater). Dertil et kreditsystem så vi kan få investeringer og et opsving. Investeringer i infrastruktur, som Kattegatbro, magnettogsnet, atomkraft og videre fusionskraft.«

»Vi vil kæmpe imod EU-fascismen som bl.a. bankunionen, der vil socialisere at befolkningerne betaler investeringsbankernes tab. Videre EU’s undergravning af arbejdsmarkedsvilkårene der fører til løndumpning.«

Se mere om partiet og kandidaterne her:
www.rv13.dk/midtjylland/partier-og-kandidater/schiller-instituttets-venner