Verden efter valget ved Tom Gillesberg

Schiller Instituttets kontor

Sankt Knuds Vej 11, kld.t.v., 1903 Frederiksberg C, 53 57 00 51

Hvorfor vi stiller op:

Vi skal ikke ofre befolkningen for at finansverdenen kan fortsætte deres spekulation. Vi skal heller ikke have en unødvendig konfrontation med Rusland og Kina, der kan føre til atomkrig. Vi skal have et paradigmeskifte over til investeringer i infrastruktur, produktion, videnskab og samfundets udvikling  i samarbejde med BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og resten af verden. En win-win-politik der gavner os alle.

Valgresultater:
Inden fintællingen havde kandidater fra Schiller Instituttets Venner, der stillede op som kandidater uden for partierne, modtaget følgende stemmer:
Tom Gillesberg 157 stemmer (0.03 %) i Københavns Storkreds
Christian Olesen 88 stemmer (0.03 %) i Københavns Omegns Storkreds
Hans Schultz 87 stemmer (0.02%) i Nordjyllands Storkreds
Poul Gundersen 45 stemmer (0.01 %) i Østjyllands Storkreds

 

Formand Tom Gillesberg havde en kort udtalelse oven på valgresultatet, der kan ses her:

Video: Tom Gillesbergs  udtalelse dagen efter valget den 19. juni 2015…

Video: Stem på vores kandidater uden for partierne, hør hvorfor…

Video: Tom Gillesberg om den kommende skift i verden og om at stemme på Tom og de andre kandidater uden for partierne fra Schiller Instituttets Venner, den. 17. juni 2015 (35 min.)

Video: Hør Tom Gillesberg forklare, hvorfor vi stiller op. (14 min.)

Dansk mærkesag:
Vi behøver umiddelbart: 1) En Glass/Steagall-bankopdeling, så staten ikke hæfter for finansverdenens tab på spekulation; 2) Nationale kreditter til investeringer i store infrastrukturprojekter, som f.eks. en Kattegatbro og etaberingen af et dansk magnettognet; og 3) en videnskabelig og teknologisk revolution gennem at satse på kernekraft, fusionskraft og menneskets erobring af vort Solsystem.

EU-mærkesag:
EU-systemet har spillet fallit, fordi det blot er blevet et redskab for de private finansinteresser, der styrer det transatlantiske finanssystem. EU er blevet et redskab til at forhindre de forskellige landes og befolkningers udvikling. Lad euroen og ideen om et fælles banktilsyn forsvinde og lad os samarbejde om fælles infrastrukturprojekter og udvikling, som det sker mellem BRIKS-landene.