Folketingskandidat Tom Gillesberg om det kommende skift i verden, den 17. juni 2015

35 min.