Helga Zepp-LaRouche:
Tale ved seminar i København:
“Den Nye Silkevej kan forhindre krig”
juni 2015

Helga Zepp-LaRouche holdt følgende tale ved seminaret om ”Kinas politik for Et bælte, En vej” i København, den 27. april 2015. Omkring 80 mennesker deltog i seminaret, som blev holdt på Copenhagen Business Confucius Institute under Copenhagen Business School.

Følgende personer var talere på seminaret: Li Xiaoguang, kinesisk meddirektør for Copenhagen Business Confucius Institute – velkomsttale. H.E. hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks ambassadør til Kongeriget Danmark – åbningstale. Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af og international præsident for Schiller Instituttet og en betydningsfuld medforfatter af »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«; mangeårig leder i LaRouche-bevægelsen og gift med den amerikanske statsmand, økonom og filosof Lyndon LaRouche; forkvinde for det tyske, politiske parti, Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), BüSo. Introduktion v/Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark. Liu Chunrong, PhD., associeret professor, School of International Public Affairs, Fundan Universitetet; eksekutiv vicedirektør for Fundan-European Centre for China Studies, Københavns Universitet.

De ca. 80 deltagere inkluderede fem ambassadører, samt diplomater fra seks andre ambassader, mange medlemmer og kontakter af Schiller Instituttet, samt andre interesserede, der har speciel tilknytning til Kina.

Denne konference er den tredje i rækken af ’Manhattan-projekt’-konferencer i København siden januar, som Schiller Instituttet har arrangeret.

Video/lydfiler med Zepp-LaRouches tale samt de øvrige taler på seminaret findes her: www.schillerinstitut.dk/si/?p=6387

nyhed1505