Brochure:
Hvorfor Europa og USA
må gå med i BRIKS

En ny, international orden for menneskeheden.

Intet betydningsfuldt opnås uden kamp. (Og dette er ganske afgjort en kamp).

GÅ MED I KAMPEN! 

UDBRED DENNE NYE, VERDENSFORENENDE POLITIK FOR FRED OG FREMGANG FOR ALLE.

NU komplet digital version 36 sider. Trykt version 20 sider.

BROCHURE-Digital-JAN-2015-HVORFOR-USA-OG-EUROPA-MÅ-GÅ-MED-I-BRIKS