Aarhus-København 25 minutter: Magnettog over Kattegat

Fra Schiller Instituttets kampagneavis 16, af Tom Gillesberg

Bygningen af en Kattegatbro, der drastisk ville reducere rejsetiden mellem Danmarks to største byer, burde være en absolut prioritet i den danske infrastrukturdiskussion. Etablerer man samtidigt et dansk magnettognet, ville man kunne reducere rejsetiden mellem Aarhus og København til 25 minutter, og ligeledes forkorte den nødvendige rejsetid mellem resten af de danske byer. Teknologien er allerede tilgængelig og fragter hver dag titusinder af rejsende mellem Shanghai og Shanghai lufthavn. Det vil være den danske del af Verdenslandbroen, som ses øverst på siden.

En reduktion af rejsetiden til under en halv time mellem Danmarks to største universitets- og forskermiljøer vil have stor betydning for uddannelserne, forskningen og de danske virksomheder. Samtidig kan man med en udbygning af magnettognettet sikre, at resten af Danmark pludselig ikke har en længere rejsetid til København, end den mange københavnske pendlere oplever i dag. Det danske magnettognet kommer til at fungere som en national udgave af Københavns metro, og hele Danmark bliver et langt tættere forbundet økonomisk væv.

Denne fortætning af den danske økonomi vil, som man så det efter åbningen af Storebæltsbroen, betyde en gevinst for alle dele af økonomien. Den gevinst kan gøres langt større, hvis vi lader staten finansiere bygningen af magnettognettet og begrænser billetpriserne til at dække brugen og vedligeholdet af magnettognet. Så vil magnettog være særdeles konkurrencedygtige overfor privatbilisme og man vil kunne flytte godstrafik fra landevejene over på magnettognettet.

Lad os bygge infrastruktur for fremtiden, i stedet for regeringens forslag om en udbygning af det nuværende jernbanenet, der vil være forældet, inden det er færdigbygget.