Tom Gillesberg, folketingskandidat 2022

Om Tom Gillesberg:

Da jeg var 18 år besluttede jeg, at menneskehedens bedste var vigtigere for mig end noget andet. Jeg gik med i den internationale bevægelse inspireret af den amerikanske statsmand og økonom Lyndon LaRouche. Siden færdiggjorde jeg en gammelsproglig studentereksamen og har beskæftiget mig med alle de vigtigste spørgsmål, der bestemmer menneskehedens fremtid, gennem mit engagement i Schiller Instituttet. Jeg blev formand i 2004, stillede op til kommunalvalget i København i 2005 for Schiller Instituttets Venner og har siden stillet op til samtlige folketings- og kommunalvalg, bortsat fra én, for at fremlægge de nødvendige løsninger.

Jeg er nu blevet 58 år, er gift med Feride, har en 12-årig søn Alexander og stiller op til Folketinget for 5. gang som kandidat uden for partierne.

Ved siden af mit frivillige og ulønnede arbejde med Schiller Instituttet er jeg direktør for et lille firma, der sælger tantalprodukter til producenter af medicinske implantater verden rundt.