Stort Forum om Bælte og Vej-Initiativet, Den Nye Silkevej, i Stockholm den 22. maj 2019

Følgende rapport er på svensk:

33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer, affärsfolk, akademiker, riksdagsledamot, kommunalfullmäktigeledamot bland 100 deltagare

Det Andra Belt & Road Forum i Stockholm som hölls av BRIX i samarbete med China-Sweden Business Council onsdagen den 22.5 på Kinas Kulturcenter, var ett unikt möte som visade vilket stort intresse som finns för det nya paradigmet som växer fram i världen med Belt & Road Initiative (BRI). Det visade också det mycket stora intresse av samarbete med Kina som finns internationellt och under ytan även  i Sverige. Det var unikt i Sverige vars elit och media har hållit sig skeptiskt till Kinas initiativ och hittills struntat i dess enorma betydelse för att lyfta världen ur fattigdomen.

Den stora internationella uppslutningen på detta heldagsforum med titeln “BRI: Europas port till mänsklighetens gemensamma framtid” var en kraftfull påminnelse om hur viktigt BRI är för världen utanför Sverige. En ansenlig andel av de diplomatiska representationerna i Stockholm kom för att kunna diskutera resultaten av det stora Andra Belt & Road-forumet (BRF2) som hölls i slutet av april i Peking. 33 diplomater, inklusive 13 ambassadörer från fyra kontinenter deltog tillsammans med affärsfolk, akademiker, en riksdagsledamot, en kommunalfullmäktigeledamot i en publik som var över hundra personer.

Forumet arrangerades av Belt & Road Executive Group Sweden (BRIX) i samarbete med China-Sweden Business Council. Ordföranden för BRIX Ulf Sandmark öppnade forumets förmiddagspass och pekade på att BRI inte endast handlar om handelsvägar och järnvägar utan om utvecklingskorridorer, så kallade ”bälten”. ”BRI är inte heller något ondskefullt militärt logistiksystem”, sa han. Sandmark betonade att ”BRI är en möjlighet för Sverige att komma tillbaka till grundläggande principer som respekt för nationell suveränitet, vetenskap och utveckling av arbetskraftens produktionsförmåga”. ”Att gå med i BRI skulle göra det möjligt för Sverige att komma samman igen”… ”Det är Sveriges största chans att undgå den snabba sociala och ekonomiska kollapsen”, sa Sandmark. Sverige kan göra en stor insats för att minska fattigdom och underutveckling om man deltar i BRI i olika länder med sin avancerade industri och teknologi.

Huvudtalare var Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyou som rapporterade om den massiva uppslutningen och framgången för BRF2 i Peking som samlade deltagare från 150 länder. ”BRI är ingen ’skuldfälla’”, sa ambassadören. ”Tvärtom kan många länder undkomma ’underutvecklingsfällan’ genom att delta i BRI”, sa han och redogjorde grundligt för hur BRI gått framåt sedan det sattes igång av president Xi Jinping år 2013.

Ambassadör Gui redogjorde också för den snabba tillväxten i handeln mellan Kina och BRI-länderna men också med Sverige. Han underströk att Sverige, i motsats till de flesta andra länder, faktiskt har ett överskott i handeln med Kina och att Sverige är ledande på många innovativa områden inom teknik och industri, vilket kan vara värdefullt för Kina och andra BRI-länder. Ambassadören avslutade sitt tal med att åter bjuda in Sverige att gå med i BRI: ”Att bygga ’Ett bälte, En väg’ skulle definitivt ge Sverige med ett större utrymme att visa upp sina egna kompetenser och öppna stora expansionsområden.”

Pakistans ambassadör Hussain Dayo var nästa talare och han gav en entusiastisk rapport om den omvandling som nu pågår i Pakistan tack vare den Kinesisk-Pakistanska ekonomiska korridoren (CPEC), som är ett av skyltfönstren för BRI-bältena. Hen visade sedan en kort film om hur CPEC går snabbt framåt och hur det omvandlar landet. En motorväg från kinesiska gränsen i norr kopplar ihop hela landet med hamnstaden Gwadar vid Indiska oceanen i söder. Filmen visade hur Gwadar utvecklats från en fiskeby till en modern djuphavshamn. CPEC har skapat en viktig bakväg in i Kina men också till Centralasien som varit isolerat från de internationella sjövägarna på haven. Motorvägarna och järnvägarna som byggs snabbar på tillväxten och stabiliteten, särskilt i västra delarna (Baluchistanprovinsen) nära Afghanistan. Öppnandet av de första kolgruvorna i Pakistan och bygget av högmoderna kolkraftverk har lindrat den akuta bristen på elkraft för den exportinriktade textilindustrin.

Portugals ambassadör Henrique Silveira Borges tackade Kina för att stått landet bi i den stora finanskrisen 2008. “Detta kommer vi aldrig att glömma”, sa han och redogjorde för det memorandum som skrevs under i december förra året när Portugal gick med i BRI i närvaro av Kinas president Xi Jinping. Portugal har skrivit avtal om att bygga ut sin viktiga hamn Sines som kommer att knyta ihop den Maritima sidenvägen med Bältet längs med Eurasiska järnvägskorridoren som länkar samman Portugal med Kina.

Ett perspektiv på de Nordiska ländernas attityd till BRI och hur man ser på det  på regeringsnivå och på medianivån gavs av Thore Vestby, före detta ledamot i norska Stortinget och medgrundare till Ichifonden. Han punkterade många av de myter som sprids av media i Norge och Sverige. Han beskrev också var de kom ifrån – inte från fakta och forskning, utan från en geopolitisk föreställningsvärld i de dominerande kretsarna i Väst. Han beskrev också den lättnad det var för Norge att kunna komma fram till en principöverenskommelse med Kina om icke-inblandning i inrikesfrågor, vilket gjorde slut på den sjuåriga nedfrysningen av de diplomatiska och handelsmässiga förbindelserna som Kina införde mot Norge sedan Nobels fredspris år 2010 givits till en kinesisk dissident.

Hussein Askary, styrelsemedlem i BRIX, turades om med Lars Aspling, medlem i BRIX och svensk företagare, för den stora genomgången om BRI till Forumet. Aspling började med att använda några avgörande siffror och diagram för att visa vad som hänt i Kina de senaste 30 åren i deras en historiskt sett makalösa industrialiseringsprocess, vilket är nödvändigt att känna till för att förstå BRI och de bakomliggande målsättningarna Kina har med detta jätteprojekt. Askary redogjorde för hur BRI stimulerat Afrikas omvandling och de gemensamma kinesisk-europeiska jätteprojekten som startats. “Det är ett nytt Afrika som växer fram nu, och i framtiden kommer Afrika att vara den största arbetsplatsen och marknaden i världen med en tremiljardersbefolkning år 2050”, underströk Askary. Europa och Sverige är inbjudna att medverka i denna enorma industrialiseringsprocess i Afrika, avslutade han.

Aspling avslutade detta avsnitt med att visa BRI:s länkar till Europa och Sverige, och uppmanade den svenska regeringen att gå med i BRI.

I den intensiva men mycket konstruktiva stunden för frågor och diskussion med talarna tog arkitekt Greger Ahlberg upp frågan om skönhet som avgörande kriterium för att bygga en ny värld med hjälp av BRI. Ambassadör Gui förklarade att Kinas främsta mål är att bekämpa fattigdomen, men att man samtidigt är mycket mån om att bevara och utveckla skönheten i sin urgamla kultur och  filosofi.

Många frågor handlade om varför den svenska och många andra europeiska regeringar är skeptiska till BRI, och hur det kan lösas med med hjälp av mer faktainformation och dialog. Den sista frågan ställdes av moderatorn Hussein Askary till den malaysiska  ambassadören, som fanns med i publiken, för att be henne kommentera det stora fokus som västvärldens media har riktat på “motreaktioner mot BRI”, där man “som bevis” använt sig av den omförhandling av några stora infrastrukturprojekt, som Malaysia nyligen har gjort med Kina.

Ambassadör Nur Ashikin Mohd Taib förklarade att Malaysia upprätthåller mycket starka ekonomiska band med Kina och  är mycket angeläget att förstärka dem. Hon informerade Forumets deltagare att många av Kinas och Malaysias huvudprojekt, som Östkustjärnvägen, går framåt. Hon påpekade att Malaysias premiärminister dr Mahathir ben Mohammed var en av huvudgästerna på  BRF2 i Peking i april.

Eftermiddagen inleddes av viceordföranden för BRIX Stephen Brawer med ett föredrag om  “En gemenskap för mänsklighetens gemensamma framtid: En dialog mellan kulturerna istället för en kamp mellan civilisationerna. Han tog där upp betydelsen av hur kulturen genom historien varit en utbildningsmetod med exempel från Shakespeares tragedier särskilt Hamlet. Brawer pekade på kontrasten mellan president Xi Jinpings uttalanden på den nyligen avslutade konferensen om de Asiatiska kulturernas dialog mellan civilisationer, och det geopolitiska tankemönstret i det brittiska imperiet och bland dagens amerikanska neokonservativa grupperingar.  Den brittiska geopolitiken har saboterat tidigare globala visioner om transkontinentala landbroar, vilket ledde till Första världskriget. Bland sådana visioner tog Brawer särskilt upp 1600-talsfilosofen G.W. Leibniz och efter honom representanter för den amerikanska revolutionen, som ville bygga broar kulturellt och fysiskt till Kina och Asien. En av dem var guvernör  William Gilpin som lade fram en vision om ett globalt transkontinentalt järnvägsnät på 1880-talet. Denna politik från slutet av 1800-talet stoppades av Första världskriget som orkestrerades av de brittiska geopolitikerna. Det nuvarande BRI kan gå samma öde tillmötes om inte dagens farliga geopolitiska spel stoppas och ersätts av en sann dialog mellan civilisationerna, sa Brawer.

De sista talarna leddes av Mike Danilovic, professor i Industriell organisation vid Högskolan i Halmstad och  Dianjiuniversitetet i Shanghai, som talade om “BRI som en affärsmöjlighet för svenska små och medelstora företag”. Utifrån sina många år av forskning i Sverige och Kina samt egna erfarenheter som konsult till företag i energisektorn i Kina, berättade han om betydelsen av att förstå den kinesiska kulturen för att lyckas i affärer i Kina. Han berättade om sin särskilda affärsmodell som han utvecklat för att företag bättre skall kunna arbeta i Kina. Den kallas den “Symbiotiska affärsmodellen” och  bygger på en förståelse för den kinesiska kulturen av ständig samverkan vilket inkluderar även nära samverkan med myndigheter. Professor Danilovic delade frikostigt med sig av sina många både mycket upplysande och roande exempel på vad man skall tänka på vid affärer med Kina.

Därefter talade forskaren och doktoranden Jasmine Lihua Liu vid samma institution, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, på Högskolan i Halmstad samt även vid Dianjiuniversitetet i Shanghai. Hon talade om “Utforskningen av den kinesiska affärskulturen” med det ena chockerande praktikfallet efter det andra. Det första var hur även ett jätteföretag som svenska H&M kunde göra sådana misstag att klänningarna hängde kvar i butikerna trots kraftiga reapriser. Man måste känna till den kinesiska kulturen för att kunna utforma både kläderna och  reklamen, berättade  hon och visade bilder på hur kinesiskor klädde sig på ett helt annat sätt än i H&M:s reklam. Ett annat drastiskt exempel var användningen av de västerländska skönhetsidealet med solbränna, samtidigt som kinesiskorna har vit hy som en skönhetsfaktor. Andra exempel var hur vanliga attribut och siffror kan ha symbolvärden som man absolut inte vill förknippa med sina varor. Det är lätt att göra misstag om man inte lär känna den kinesiska kulturen, vanorna och tankemönstren innan man börjar göra affärer i Kina, berättade Lihua Liu.

Högskolestudenten Suci Ariyanti från Halmstad berättade om sitt perspektiv, som en ung kvinna från Indonesien, på skillnaderna mellan den kinesisk-asiatiska kulturen och den i Sverige. Hon har deltagit i den kurs vid Högskolan i Halmstad där studenterna delar på sina studier mellan universitetsundervisning i Sverige och i Kina. Det hade givit henne och hela elevgruppen som hon studerat och rest med, en möjlighet att göra många intressanta jämförelser. Det hon hade upplevt visade tydliga skillnader men också, betonade hon, att vi alla är människor med universella mål och förhoppningar.

Ytterligare en intensiv diskussionsperiod följde med talarna från eftermiddagen, där mycket handlade om perspektivet för vad som kan göras framåt. Detta forum kallades det “Andra Belt & Road-forum i Stockholm” för att det var en uppföljning på det seminarium som hölls den 28 maj 2018 på samma plats av Schillerinstitutet i samarbete med China-Sweden Business Council mfl. Föreningen BRIX bildades av individer som arrangerade detta första seminarium för att bilda opinion just för att Sverige skall ansluta sig till BRI och för att främja företagssamarbete mellan Sverige och Kina. Helt klart är att processen med att ordna seminarier i Stockholm och andra städer i Sverige kommer att vara en väg framåt. Det är nödvändigt för att ge eko i korridorerna på myndigheter och redaktioner och höja temperaturen så att även Sverige går med i BRI och ökar utbytet med Kina och alla länder som deltar i det gigantiska projekten att lyfta världen ur århundraden av fattigdom till en ny gemenskap kring mänsklighetens universella värden.

Af Ulf Sandmark og Hussein Askary, bestyrelsesmedlemmer. De er begge aktivt i Schiller Instituttet i Sverige.

OBS! Bilder och video av alla talare och diskussionspaneler publiceras på våra sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/brix.beltand…

YouTube: https://www.youtube.com/channel/brix_sweden

Twitter: https://twitter.com/belt_brix