Michelle Rasmussen

Schiller Institut-aktivist,  59 år, fra USA

Hvorfor jeg blev politisk aktiv:

“Aldrig mere” var ikke bare et slogan, men noget, der forpligtede,  da jeg voksede op i den første efterkrigsgeneration i en jødisk familie – aldrig at tillade en ny form for nazisme eller fascisme, når det næste økonomiske kollaps skete. Dette, samt mit ønske om social og økonomisk retfærdighed for de fattigste i USA og hele verden, blev fundamentet for mit politiske engagement. Derfor valgte jeg for 40 år siden at blive aktivist i Lyndon LaRouches bevægelse, som Schiller Instituttet repræsenterer, ikke mindst pga. bevægelsens positive renæssancemenneskesyn, der afspejles i klassisk kultur; at vi alle har skabende, erkendelsesmæssige evner i os, som kan udvikles til gavn for vores samfund.