KV 2013: Valg-update, Schiller Instituttets Venner

SIVE, 7. november, 2013 – SIVE’s kampagne til kommunalvalget i 2013 gør følgende valg mere synligt: enten den økonomiske fascisme, som EU tvangsgennemfører på vegne af finansverdenen, og som tager flere og flere liv; eller Schiller Instituttets og LaRouche-bevægelsens 3-punktsprogram, der starter med en Glass/Steagall-bankopdeling. SIVE’s valgplakater har fortsat stor effekt, med sloganet »Glass-Steagall, ikke EU-fascisme: Bankunionen vil tage dine penge og dit liv«, med billeder/ikoner, der symboliserer vores 3-punktsprogram. Desuden er SIVE-kandidater i den forløbne uge flere gange blevet interviewet i pressen, og kandidaterne har grebet ind på valgmøder, uddelt vores valgavis og talt med mange borgere om, hvor alvorlig situationen er, og fortalt om vores løsninger.

Efter at Tom Gillesberg, SIVE’s spidskandidat i København, udsendte en pressemeddelelse, blev han interviewet af to journalister fra hhv. Ekstra Bladet og en venstre-orienteret avis. Udgangspunktet for begge interviews var følgende: »Du er kendt for at have forudsagt et finansielt sammenbrud, som der stod på din 2005-valgplakat ’Når boblen brister: Derivater – Boligpriser – Inflation’, og din 2007-valgplakat ’Efter finanskrakket: Magnettog over Kattegat’. Du havde ret.« Herefter fulgte der seriøse diskussioner om, hvordan Tom Gillesberg kunne forudsige dette, og hvad hans løsninger var. En journalist fortalte, at de sociale medier (Facebook og Twitter?) summede med folks gætterier om, hvad SIVE’s slogan ville være denne gang. Vi vil rapportere om artiklerne, når de bliver publiceret.

Aarhus-kandidat Hans Schultz blev interviewet på TV2 Østjyllands Regional-tv. ‘Selv om de er små, så tænker de stort. Kandidatlisten vil ændre det internationale finanssystem’. Hans Schultz: ‘Hvordan skal vi håndtere en finanskrise med en gældsboble af astronomisk størrelse, og som er baseret på spekulative finansinstrumenter? Den gæld vil vi aldrig kunne honorere, og derfor må vi finde en løsning … Det vigtigste for os er at få vores budskab ud. Om vi bliver valgt eller ej, vil tiden vise.’

Janus Kramer, den anden SIVE-kandidat fra Region Midtjylland (Aarhus), blev bedt om at præsentere sit program i en 2-minutters valgvideo, der blev præsenteret på TV2/Midt-Vests hjemmeside. Her angreb Janus Kramer finanselitens folkemords-metoder, der f.eks. vil have EU, Den europæiske Centralbank og Den internationale Valutafond til at gennemføre en brutal nedskæringspolitik gennem bail-in og den foreslåede bankunion. Modellen er 1930’ernes fascisme. Alternativet er en moderne Roosevelt-model: SIVE’s 3-punktsprogram: Glass/Steagall-bankopdeling, et nyt kreditsystem og store infrastrukturprojekter, som en magnetsvævebane fra Aarhus til København, i kombination med virkeliggørelsen af en fusionsøkonomi. Janus Kramer blev også interviewet af en lokalavis.

Michelle Rasmussen, kandidat i København, greb ind i tre valgmøder for at udfordre både de andre kandidater og vælgerne med faren for et endnu større finanssammenbrud og nødvendigheden af, at de går i brechen for at undgå drakoniske nedskæringer. På et valgmøde i landets største ældreorganisation, Ældre Sagen, sagde Michelle Rasmussen, at ældre mennesker udgør en meget sårbar gruppe. Vi står over for et endnu større finansielt sammenbrud. Vil I tale til forsvar af det almene vel, når finansverdenen kræver flere og flere nedskæringer – lige fra konfiskering i Cypern-stil til at afvise at behandle patienter, hvis ’liv ikke er værd at leve’? Vil I tage ansvaret for at forsvare sårbare grupper og kræve en bankopdeling, ikke et finansdiktatur?

Københavns overborgmester Frank Jensen (Socialdemokratiet) svarede, at mens dette spørgsmål ikke rigtig have noget med byen København at gøre, så er jeg enig i, at finanskrisen blev skabt af grådighed, og bankerne har skubbet mange familier ud over kanten, både globalt og lokalt. Dernæst forsvarede han den socialdemokratisk ledede regerings nylige bankreform for at skabe mere solide banker. I en opfølgning spurgte Michelle Rasmussen Frank Jensen, om han, i stedet for regeringstiltaget, ville kræve en bankopdeling i traditionen efter Roosevelt. Han svarede, at det faldt uden for mødets emne, men at han gerne ville inviteres til et møde for at tale om banker. (Han sagde også, at han jo havde en økonomiuddannelse, og at Michelle pirrede hans nysgerrighed med sine spørgsmål!)

På et valgmøde på Østerbro gav ordstyreren Michelle Rasmussen det første spørgsmål, idet han præsenterede hende som kandidat fra et andet parti. Michelle Rasmussen sagde, at SIVE stiller op for at tage det spørgsmål op, om der kommer flere og flere nedskæringer, eller om vi løser den økonomiske krise. ‘Vi stillede op i 2005 med Sloganet ’Når boblen brister’ og i 2007 med ’Efter finanskrakket: magnettog over Kattegat’. Nu stiller vi op med vores 3-punkts program’, som hun dernæst beskrev. ‘Vil I gå imod nedskæringer og afskrive finansboblen, så vi kan investere i velfærd, den produktive økonomi og fremtiden?’ Alle syv kandidater for nær én behandlede spørgsmålet i varierende grad, lige fra en diskussion om infrastruktur til befolkningens velfærd, at spørgeren havde stor respekt for byrådet, hvis hun troede, de kunne løse finanskrisen, til en kandidat, der sagde, at hun gerne ville tale om emnet efter mødet. På et tredje møde for ikke-danske borgere blev SIVE ikke spurgt, men kom dog med en erklæring ved mødets slutning om, at SIVE opstillede, og at folk kunne få vores valgavis.

SIVE har også uddelt deres valgavis på kollegier, i boligbebyggelser og på gaderne, hvor de har talt med vælgerne om de vigtigste spørgsmål, der vil afgøre deres fremtid.

Der er en elefant i lokalet med de sædvanlige emner ved et kommunalvalg. Denne elefant er det finansielle og økonomiske sammenbrud, og SIVE-kampagnen forsøger at tvinge folk til at se sandheden i øjnene og handle modigt. Følg med her i den sidste kampagneuges begivenheder.