Hvorfor du skal stemme på Schiller Instituttets Venner. 8 min.

Tom Gillesberg:
»For tolv år siden i 2005 stillede Schiller Instituttets Venner op for første gang i
København og i Århus. Dengang med et meget klart budskab: Når boblen brister …
Nyt Bretton Woods! At de stigende boligpriser, de voksende finansielle bobler meget
snart ville kollapse. I 2007 stillede jeg op til folketingsvalget med mit slogan: Efter
finanskrakket: Magnettog over Kattegat. Og advarede om, at, nu var det brag
forestående.
I dag står vi der igen. Mens økonomien buldrer derudad, man bygger nye boliger til
højre og venstre her i København, så er det, der er i gang internationalt, det næste,
store, finansielle sammenbrud, med den meget store forskel i forhold til 2008, at
denne gang, så kan man ikke bare sænke renterne og trykke utrolige mængder penge
og smide ud i de finansielle markeder. Den her gang, så SKAL der findes en løsning,
og den løsning skal vi forberede, allerede inden det finansielle sammenbrud sker.
Derfor stiller vi op igen, og derfor stiller vi op denne gang med en løsning på den
krise, vi står overfor. Vi stiller op med et slogan om, at, nu skal København, ligesom
resten af Danmark, ligesom resten af Europa og USA, med i den Nye Silkevej. Vi
skal samarbejde med Kina i den form for økonomisk udvikling, som de, med stor
succes, har trukket 700 mio. kinesere ud af fattigdom med, og som man nu er i gang
med at udbrede til resten af verden, med bygning af jernbaner,
højhastighedsjernbaner, havne, kraftværker, skoler, uddannelsesinstitutioner,
hospitaler osv.
Det skal vi også i gang med. Og derfor skal vi allerede nu her i Danmark forberede os
på den tsunami, der er på vej, når dette finansielle brag bliver udløst. Vi skal sørge
for, at vi er klar med LaRouches Fire Love i en dansk version; dvs., en løsning på,
For det første: En Glass/Steagall-bankopdeling, således, at vi kan tage
finansspekulationen ud af bankaktiviteterne;
Punkt nummer to: Vi skal sørge for, at vi er klar med statslige kreditter til
infrastrukturopbygning, til store infrastrukturprojekter, som i modsætning til den
boble, vi har nu med bygning af boliger, er noget, som på lang sigt øger værdien,
produktiviteten af økonomien som helhed, i stedet for at skabe bobler.
Så skal vi også i gang med en satsning på de mest moderne teknologier, og det vil
sige højhastighedstog; det vil sige magnettog; det vil sige, at vi skal sørge for at satse
på, at Danmark er en ledende rumfartsnation; dvs., at vi skal sørge for, at vi også er
med, ikke bare i udbygningen af kernekraft, men også fusionskraft.

Det her er noget, som vi alle sammen skal kæmpe for, hvis det skal realiseres, og
derfor, så må folk ind i kampen. Derfor er det, vi vælger at stille op til kommunal- og
regionalvalg netop nu med dette program og bruge det som en platform til at kunne få
Danmark med i det nye paradigme, som netop nu er ved at erobre verden.
Forskellen mellem det, man gjorde i Europa og USA i 2008, og i Kina i 2008, står i
dag lysende klart. Kina ejede dengang ingen højhastighedstog; de har i dag 25.000
km højhastighedstog; mere end resten af verden tilsammen, og de vil fordoble det i
løbet af de kommende år. Kina løftede folk ud af fattigdom; Kina har som mål, at den
sidste fattige kineser skal være væk i 2020. Man investerede i økonomien på lang sigt
og er dermed ved at blive den ledende økonomi i verden.
I Europa; i USA – så sænkede man renten, så pumpede man enorme mængder penge
ud til finansspekulation, men opbyggede ikke den fysiske økonomi, og alle de
problemer, der var i 2008, er her derfor stadig i dag.
Schiller Instituttets Venner ønsker også at sætte en anden, meget vigtig sag på
dagsordenen. Vi skal gøre her i København og de andre byer, ligesom man har gjort i
Hjørring: Vi skal sørge for, at alle børn får tilbudt gratis instrumentalundervisning,
gratis sangundervisning. Det er vigtigt, for, gennem at spille klassisk musik, får man
ikke blot trænet sine kognitive færdigheder og sin kreativitet, men man har også
samtidig et medie, hvor man kan være social sammen med sine kammerater på det
højeste niveau. Har man tilgang til klassisk musik fra en tidlig alder, jamen, så træner
man sin forestillingsevne; så træner man sin kreativitet. Så kan man have et langt og
rigt liv, hvor musik selvfølgelig vil være en del af det; men man har også et langt og
rigt liv, hvor man er langt mere kreativ; hvor man viljemæssigt er i stand til at skabe
nye gennembrud, det være sig inden for videnskab, inden for kunst, inden for
dagligdagen, og derigennem sørge for, at vi her i Danmark for alvor vil være i stand
til at bidrage det maksimale, vi kan, ikke bare til vores egen udvikling, men også til
hele verdens udvikling.
Men det er afgørende, at det er noget, alle skal have del i, og derfor skal det være
gratis. I Hjørring har man gjort det, og det har vist sig, når man begyndte at gøre det,
så kunne det faktisk godt lade sig gøre; det kostede ikke fantasillioner, det er muligt:
Kan man gøre det i Hjørring, så kan man også gøre det her.
Vi stiller op til kommunalvalget her i København, i Brøndby, i Århus og i Randers.
Vi stiller også op til Regionsvalget i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland.
Bliv en del af kampagnen! Gå ud og sørg for, at folk stemmer på os. Men bliv også
en del af kampagnen under valget og efter valget, for at sikre, at Danmark bliver en
del af det nye paradigme, som kommer til at skabe den største renæssance, vi
nogensinde vil have set i menneskehedens historie.«
Schiller Instituttets Venners kandidater til kommunalvalget:
Københavns Kommune, Liste T:

Tom Gillesberg
Michelle Rasmussen
Feride Istogu Gillesberg
Lissie Brobjerg
Hans Frederik Brobjerg
Brøndby Kommune, Liste T:
Christian B. Olesen
Århus Kommune, Liste L:
Hans Schultz
Randers Kommune:
Poul Gundersen
Schiller Instituttets Venners kandidater til regionsvalget:
Region Hovedstaden:
Tom Gillesberg
Michelle Rasmussen
Feride Istogu Gillesberg
Lissie Brobjerg
Hans Frederik Brobjerg
Christian B. Olesen
Region Midtjylland:
Hans Schultz
Poul Gundersen
Kontakt Schiller Instituttets Venner:
Tlf. 53 57 00 51
Tlf. 35 43 00 33
info@sive.dk
www.sive.dk