Anne Nielsen

social- og sundhedshjælper, Schiller Institut-aktivist:

Hold fanen højt for det almene vel og menneskelivets værd!

At skære ned og skære ned i økonomiske krisetider er simpelt hen det dummeste, man kan gøre, og det går altid ud over de mest sårbare. De ældre, de syge; dem uden arbejde; børnene, der skal have gode skoler, og de unge, der skal have kvalitetsuddannelser – de er landets fremtid. Nej, vi skal tværtimod netop investere i den fremtidige fysiske økonomi, der giver fuld, produktiv beskæftigelse; uden dette bryder servicesektoren før eller siden sammen.

Vi skal absolut ikke have en bankunion, med bureaukrater, der ikke har ansvar over for befolkningen, men kun over for deres aktionærer og det overnationale »fåmandsvælde«, der egoistisk rager til sig af denne verdens rigdomme og er ligeglade med, om folk faktisk dør på grund af det. Med en sådan bankunion mister vi ganske enkelt vores suverænitet som nationalstat. Det er nationalstaten, gennem de folkevalgte repræsentanter, der har ansvaret for befolkningens fremgang og det almene vel; derfor er det også staten, der skal styre den retning, økonomien skal gå i, og ikke bankerne; de skal blot være formidlere af kredit til investeringer i den fysiske økonomi og anden almindelig bankvirksomhed – ikke spekulation og hasardspil! Det er en forfærdelig afsporing, som hele det globaliserede banksystem er kommet ud i – og det første sted, vi skal sætte ind. Med lov skal land bygges … Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv …

Med Glass/Steagall-lov skal land bygges! Danmark skal vedtage en bankopdelingslov lig den, som i 1933, sammen med et kreditsystem og lanceringen af store infrastrukturprojekter, der kastede millioner af produktive arbejdspladser af sig, ikke blot reddede USA ud af Den store Depression, men løftede hele samfundet og gjorde det til verdens rigeste land. Igen og igen har dette vist sig at være løsningen på den samme form for krise, som vi nu atter befinder os i; det var også denne løsning, der i det totalt sønderbombede Tyskland efter 1945, med Marshallplan og Kreditanstalt for Genopbygning, frembragte det tyske, økonomiske mirakel, hvis lige ikke er set siden.

Denne løsning kan og skal vi også bruge i Danmark. Samfundet skal ikke skære ned for at betale kasinobankernes spillegæld; selv gennemsnitslevealderen vil de nu skære ned på – 66 år skal den være – , hvis de får deres vilje. Det er fascisme! Kasinobankernes levealder skal skæres ned, vi har ikke brug for dem; men landets befolkning må ikke gå ned! Det vil vi ikke tolerere.

Ude i Europa sniger forarmelsen og nøden sig ind, fordi landene dér også tvinges til at skære ned for at betale bankernes spillegæld. Ifølge Oxfams netop udgivne rapport vil antallet af fattige i Europa i år 2025 (det er om 12 år) være 146 mio., eller en tredjedel af den europæiske befolkning, hvis de nuværende nedskæringsprogrammer fortsætter.

Tror du ikke på, at det også kunne ramme Danmark? At vi også kunne vågne op til økonomisk og moralsk bankerot? Det kan koste dyrt at lukke øjnene for virkeligheden. Men vi kan gribe ind og forhindre fattigdom, fascisme og krig – nu termonuklear. Vi har løsningen. Den er gennemprøvet, og historien har bevist, at den virker.

 

Vi skal investere i, at mennesket er i centrum!