Poul Gundersen, kandidat til lokalvalget 2017 i Randers Kommune og Region Midtjylland

 

Der er kommunalvalg i Danmark……. Hvor mange tror efterhånden længere på, at ens stemme vil kunne gøre en forskel ?

Selv om vores politikere ikke siger det eksplicit, vil mange mennesker være klar over, at vi ikke er ude af den økonomiske krise, der ramte i 2007/8. Endvidere, at vores nationale suverænitet ikke længere er, som det har været. De større beslutninger bliver nu om dage taget i Bruxelles eller Strasbourg. Selv om medierne sjældent tegner et retvisende billede af situationen, er tegnene til at få øje på. Det økonomiske og politiske råderum i en kommune som Randers er indskrænket på grund af EU bestemmelser der ikke er hensigtsmæssige. Og når krybben er tom, bides hestene.

Hvad værre er, krisen, der omfatter hele den transatlantiske verden, er systemisk og eksistentiel. Mange af os aner det. Indsigtsfulde folk vil vide, at vi befinder os i en økonomiske dødsspiral, som vi ikke kommer ud af igen. Hvordan har solidariteten det i et land som Danmark for tiden……? Samfundets udsatte kan nok mærke de iskolde vinde, der blæser fra afgrunden. Befinder vi os alle i et kapløb mod bunden?

Det vestlige finanssystem har tidligere været truet, og historisk vides dette at kunne føre til krig, baseret på Londons geopolitiske interesser. Risikoen er også til stede i dag, men hvem kan forestille sig en krig mod atombevæbnede magter som Rusland og Kina?

Hvad kan der gøres i denne situation? Der findes ingen nemme løsninger, og indtil videre går tingene ikke i den rigtige retning…men så alligevel …når nøden er størst, er hjælpen nærmest, som det siges.

Kina har genopdaget det originale amerikanske system for politisk økonomi, Det var dette system, der efter løsrivelsen i 1783, i løbet af blot 100 år forvandlede USA fra en tidligere britisk koloni til at være verdens største og stærkeste økonomiske magt. Og under en lignende model med statslige investeringer i infrastruktur er kineserne bare buldret derudaf igennem de seneste 30 år. Der tales om, at 800 mio kinesere er blevet bragt ud af fattigdom i løbet af denne periode.

Kina tilbyder nu at eksportere deres model til resten af verden, i form af den Nye Silkevej, eller Bælt og Vej initiativet, som det kaldes. Dette initiativ, der blev annonceret ved en tale af præsident Xi xinping i 2013, kan siges at være verdenshistoriens største bygge og anlægsprojekt, omfattende foreløbig 65 lande, og for indeværende med et budget i en størrelsesorden 12 gange Marshall hjælpen. Også Europa og USA er blevet indbudt til at deltage i Bælt og Vej Initiativet. Obama sagde nej, men USA har fået en anden præsident i mellemtiden.

Helga Zepp LaRouche fra det Internationale Schiller institut siger, at Bælt og Vej initiativet har potentialet til aldeles at forvandle det eksisterende globale paradigme for økonomisk udvikling og internationale relationer. I en tidsalder med atomvåben, er et sådant nyt globalt paradigme præcist, hvad verden har brug for.

En stemme på Schiller Instituttets Venner ved lokalvalget 2107 vil være en stemme på Danmarks deltagelse i denne storslåede vision for menneskehedens fremtid.