Folketingsvalg 2019

Kandidater

Københavns
Storkreds

Københavns Omegns Storkreds

Nordsjællands Storkreds

Østjyllands
Storkreds

Tak til alle som stemte på vores kandidater!

Kontakt os: 53 57 00 51, info@sive.dk

Se Tom Gillesbergs møde dagen efter valget den 6. juni 2019 nedenunder

____________

Næste møde torsdag den 20. juni kl. 19

Schiller Instituttets kontor: Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v., Frederiksberg

eller på Schiller Instituttets YouTube kanal kl. 19.10.

Vær fremsynet: Stem på Tom Gillesberg (København), Christian Bechmann Olesen (Københavns omegn), Hans Frederik Brobjerg (Nordsjælland) eller Hans Schultz (Østjylland).

Hvorfor vi skal stemmes ind i Folketinget

Indfør Lyndon LaRouches fire økonomiske love:

1. Indfør Glass/Steagall-bankopdeling inden et nyt finanskrak for at gribe ind overfor kasino-økonomiens spekulationsbobler og de mange bankskandaler. Se mere her.

2. Skab statskreditter fra Nationalbanken. Se mere her.

3. Invester statskreditterne i infrastruktur og andet, som øger produktivitet og energigennemstrømningstætheden i økonomien

Danske infrastrukturprojekter inkluderer:
• Færdiggør Femern-tunnelen
• Dansk magnettogsnet, hvor 1. etape skal være København-Aarhus (25 min.) via en ny Kattegatbro; i 2. etape skal det udvides til Aalborg, efterfulgt af andre udvidelser.
• Helsingør-Helsingborg fast forbindelse

Se mere her.

4. Skab videnskabeligt og teknologisk fremskridt: Fusionskraft og rumprogram, inklusiv at bringe helium-3 tilbage fra Månen for at skabe ubegrænset fusionsenergi på Jorden. Se mere her.

Investeringer og budgetforøgelse – ikke nedskæringer – i sundhed og uddannelse

—-

Internationale mærkesager:

Skab internationalt pres for at få den nyligt afdøde amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche renset for den uretfærdige forfølgelse, domfældelse og fængsling han var udsat for i USA. Se mere her.

Danmark skal med i Den Nye Silkevej — Bælte og Vej-Initiativet — en verdensomspændende økonomisk udviklingsalliance baseret på moderne infrastrukturkorridorer. Se mere her.

Samarbejde — ikke krig og konfrontation — med bl.a. Rusland, Kina og USA

Vi skal have en global kulturel renæssance. Se mere her.

Efter folketingsvalget: Tak for jeres stemmer og hvor går vi videre fra her.

Tom Gillesbergs indlæg:

Diskussion:

Valg møde med Tom Gillesberg og Hans Frederik Brobjerg/Politisk orientering den 9. maj 2019

Tom Gillesberg: Politisk orientering den 25. april 2019:

Nyt Bælte og Vej-Forum i Beijing viser vejen for det nye paradigme.


Hvorfor vi skal stemmes ind i Folketinget.