Hans Schultz : 2 minutters valgindslag på TVMidtVest

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/hans-schultz-schiller-instituttets-venner-region-midtjylland#player

 

Afskrift:

Kære medborgere i Aarhus Kommune og region Midtjylland.

Jeg stiller op til lokalvalget i år på basis af økonom og statsmand Lyndon LaRouche’s 4 punkts plan, samt en fremmelse af klassisk musik.

Et finanskollaps som i 2007 er i vente i den nære fremtid, da der ikke er blevet gjort noget for at løse de problemer som var årsagen til det tidligere finanskrak. Derfor skal vi først indføre en bankopdelingslov helt efter Franklin Roosevelts Glass-Steagall lov fra 1933.

Dernæst skal vi ved hjælp af statslige kreditter investere i infrastruktur – en overhaling af det danske jernbanenet, nye forbindelser over Fehmernbælt, Kattegat og Øresund o.a. – Vi skal her koble os på den kinesiske globale udviklingsplan kendt som den Nye Silkevej eller One Belt One Road, som omhandler produktive investeringer i infrastruktur og fysisk økonomisk opbygning. Det vil sikre nye produktive kvalitetsjobs og økonomisk udvikling til regionen og Aarhus.

Vi skal sætte turbo på forskning i fusionskraft og rumfart med bl.a. nye rumfartscentre i Aarhus og andre hovedbyer i Danmark.

Med hensyn til klassisk musik, skal vi promovere det, ved at tilbyde undervisning i sang og brugen af klassiske instrumenter til alle børn i grundskolen som man har gjort i Hjørring.

Det er i år 200 året for Niels Wilhelm Gade’s fødsel, og vi bør tage afsæt i denne vores grundlægger af konservatorierne i Danmark og vores mest fortrinlige komponist nogensinde i Danmarks historie, og bemestre hvad der gjorde ham til sådant et musikalsk unikum og der vil en genopdagelse af Hans Christian Ørsted og hvad han stod for indenfor videnskaben være til stor gavn. Men også for både uddannelsen og dannelsen generelt af de kommende generationer.

Tak!