Hans Frederik Brobjerg, kandidat til lokalvalget 2017 i Københavns Kommune og Region Hovedstaden

INDLÆG:
Silkevejen og Koreakrisen

KANDIDATTEKST
Hvordan bliver menneskehedens fremtid? Dette er ikke et spørgsmål til professorers analytiske behandling og det er ikke forbeholdt fremtidsforskere, antropologer eller andre akademikertyper. Det er et personligt spørgsmål om, hvad du og jeg ønsker for de utallige ufødte mennesker, der endnu ikke kan varetage deres egne interesser. Det er dit og mit personlige valg, om vi bidrager til disse menneskers liv, og i så fald, hvad vi bidrager med. Fremtiden er, som du og jeg vælger at skabe den.
Bevidst derom stiller jeg op til kommunal- og regionsvalg, fordi jeg ønsker en fremtid, hvor alle mennesker har mulighed for at vælge, om de vil bidrage som en ny H. C. Ørsted, en ny H. C. Andersen, en ny Beethoven, en ny Einstein, en ny Platon, Kepler, Lincoln eller Schiller. Eller endnu bedre, som en person, der skaber et bedrag, som er helt usammenligneligt med noget nogen tidligere person nogensinde har gjort. Og jeg stiller op fordi den nuværende politik på alle niveauer er så langt fra at opfylde dette ønske, som den næsten kan være.
Betragtes verden ud fra denne optik, bliver det klart, at den nation, der hurtigst bevæger sin og andre befolkninger imod det mål lige nu, er Kina. Efter fem år med Xi Jinping i spidsen og fire års Bælt- og Vej-Initiativ er Kina på vej til at skabe en ny æra for menneskeheden, ligesom USA gjorde det ved sin grundlæggelse. Derfor vil mit første punkt på dagsordenen som medlem af Københavns Borgerrepræsentation og/eller regionsrådsmedlem være Københavns, Region Hovedstadens og Danmarks videre integration i Kinas Bælte og Vej-Initiativ (også kendt som Den Nye Silkevej).
Men hvordan kunne det gå så galt i Danmark? Hvordan kunne vi deltage i angrebskrig efter angrebskrig, der efterlod Afghanistan som verdens opiumproducent, Irak med millioner af døde civile og utallige ødelagte årtusindgamle kunstskatte, Libyen som nyt våbenlager for diverse terrorgrupper, Syrien med seks års ødelæggelser fra terroristers hånd, der nød vestlig opbakning og den danske befolkning så demoraliseret, at den lod de løgnere, der startede det hele, ikke bare slippe helskinnet fra det, men blive direkte belønnet med internationale topposter? Dette var kun muligt, fordi vi har hengivet os selv til at dyrke det grimmeste, det ækleste og det mest fordrejede vi kunne finde i os selv. Vi pålagde os selv censur ved under dække af fine ord som “frihed”, “lighed” og “plads til alle” at lave et socialt forbud mod den holdning, at det smukke er bedre end og bør foretrækkes frem for det grimme. Derfor vil mit andet punkt på dagsordenen som medlem af Københavns Borgerrepræsentation og/eller regionsrådsmedlem være indførslen af gratis klassisk musik- og sangundervisning på alle kommuneskoler.
Med disse to tiltag og med andre komplementære aktiviteter vil jeg i samarbejde med Schiller Instituttets Venners andre kandidater og andre ligesindede gøre mit til at Danmark sammen med resten af verden træder ind i en guldaldertid, der er usammenlignelig med noget menneskeheden nogensinde har set. Ikke blot en tid, hvor fattigdom, hungersnød, forurening og krig blot er noget, man læser om i historiebøgerne, men en tid, hvor geopolitisk tænkning er erstattet af de menneskelige samfunds fællesskab om menneskehedens fælles interesser.