Schiller Instituttets Venner         Pressemeddelelse 4

Kontakt: Michelle Rasmussen på 35 43 00 33, sive@sive.dk, www.sive.dk

Torsdag den 12. november 2009 kl. 12:45

Schiller Instituttets Venner tager afstand fra falske valgplakater for liste T og har anmeldt sagen til Bellahøj Politi. Vi beder pressen oplyse vælgerne om forfalskningen.

  Den rigtige Liste T                                         Den falske Liste T

                            

Rundt omkring i København er falske valgplakater for liste T, det bogstav som Schiller Instituttets Venner opstiller under ved kommunal og regionalvalget, dukket op i København. Plakaterne har sloganet ”mere bræk i gaderne” og henviser til tommermanden.dk.

Da vælgerne i forvejen ved for lidt om liste T, fordi både de elektroniske og trykte medier i forvejen ikke har ydet Schiller Instituttets Venner og vores program for en vej ud af den økonomiske krise den pressedækning, som vi burde have haft i demokratiets ånd, er disse plakaters vildledning ekstra ødelæggende for vores valgchancer.

Derfor har jeg som spidskandidat for Schiller Instituttets Venner i Københavns Kommune og Region Hovedstaden anmeldt sagen til politiet og bedt dem om at straffe ophavsmændene til skræk og advarsel. Samtidig beder jeg de elektroniske og trykte medier oplyse vælgerne om forfalskningen, så vælgerne kan afgive deres stemmer på det rette grundlag.

Vi har selv ophængt valgplakater fra Schiller Instituttets Venner men med et ganske andet og mere alvorligt indhold. Under overskriften Økonomisk Kollaps: Kun et kreditsystem kan redde Danmark, advarer vi imod kommende massearbejdsløshed, hvis vi ikke skaber statslige kreditter til investering i store infrastrukturprojekter som f.eks. en Kattegatbro og et dansk magnettognet, og til industri, landsbrug og forskning.

Vil vi få ret? Det har vi i hvert fald haft indtil nu. I 2005 stillede jeg også op som spidskandidat for Schiller Instituttets Venner og advarede dengang om et kommende kollaps af finansboblen (med boliger, derivater etc.) med sloganet: Når boblen brister … Et nyt Bretton Woods-finanssystem. Og i 2007 med sloganet: Efter finanskrakket – magnettog over Kattegat. Vi fik ret dengang, og ved hvad vi skal gøre i dag. Det bør vælgerne kende til og have mulighed for at stemme på. 

Jeg er til rådighed for interviews og uddybende spørgsmål.

Se mere om Schiller Instituttets Venner på: www.sive.dk

Se vedlagt politianmeldelse og billeder fra hjemmesider med forbindelse til tommermanden.dk

 

Med venlig hilsen

 

Tom Gillesberg