Pressemeddelelse 1 fra Schiller Instituttets Venner www.sive.dk

Fredag den 6. november, 2009, kl. 11:53

Kontakt: Michelle Rasmussen 35 43 00 33, sive@sive.dk,

Fra Tom Gillesberg, spidskandidat  for  Schiller Instituttets Venner, liste T, i Københavns Kommune og Region Hovedstaden

Jeg fik ret: Den danske stat skulle aldrig have udskrevet en blankocheck til ”redningen af Roskilde Bank”

I gentagne udtalelser og i et brev direkte til daværende erhvervsminister Bendt Bendtsen og medlemmerne af Folketingets Finansudvalg den 3. september 2008 advarede jeg udtrykkeligt imod at imødegå Roskilde Banks insolvens gennem udskrivning af en blankocheck fra staten (se http://www.schillerinstitut.dk/udskriv_ikke_en_blankocheck.html ). Det ville blive en kostbar affære advarede jeg, og ikke gøre noget for at forbedre den danske økonomi. Alle bør nu se at jeg havde ret, da det vurderes at Roskilde Bank-”redningen” vil påføre skatteyderne en udgift på 10 milliarder eller mere. Det er 2000 kr. per dansker, eller en halv Storebæltsbro.

I stedet skulle vi have sat Roskilde Bank under konkursbehandling, reddet de normale ind- og udlånsaktiviteter til privatkunder og små erhvervsdrivende, og lade resten gå nedenom og hjem. Det er samme holdning vi må have i de mange andre bankkriser, der vil følge i den kommende tid, i takt med at det økonomiske kollaps sætter sig igennem.

Statens økonomiske ressourcer skal ikke bruges på at pumpe likviditet i insolvente banker, men i stedet gives direkte som lån gennem Nationalbanken via etableringen af et nyt kreditsystem. Herfra vil så flyde kreditter til store infrastrukturprojekter som en Kattegatbro og etableringen af et dansk magnettognet, en Femern Bælt-bro, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, moderniseringer og nybygninger af statslig infrastruktur og skoler, hospitaler og veje i kommuner og regioner, og udlån til betrængte industrivirksomheder, landmænd og forskningsvirksomheder.

Lærer politikerne ikke af deres fejl og lægger strategien om, vil Danmark blive ramt af det største økonomiske tilbageslag i moderne tid. Derfor stiller jeg igen op med Schiller Instituttets Venner på liste T ved kommunalvalget i København og Region Hovedstaden.

Jeg står til rådighed for at uddybe disse spørgsmål.