Schiller Instituttets adresse

Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.

1903 Frederiksberg C

Kampagnebidrag

Home banking: 1551-0005648408

Giro 564-8408

Kontakt

Mail: sive@sive.dk

Telefon: 35 43 00 33

Carlos Brobjerg

Politisk aktivist i Schiller Instituttet i Danmark

Kandidat i Københavns kommune og region HovedstadenKun et nyt kreditsystem kan redde Danmark!

Jeg hedder Carlos Andrés Brobjerg, er 42 år gammel, født og opvokset i Argentina, søn og barnebarn af landmænd fra Kirke Saaby i Roskilde egnen.

I forbindelse med valget er der visse emner som jeg har tænkt mig at koncentrere mig om; emner som har lagt grundstenen omkring mit politiske engagement og tankegang. Jeg kan begynde med at sige, at det første såsæd voksede allerede ved min viden om min slægts historie. Min familie blev befriet fra stavnsbåndet i 1842, min oldefar som den stolte landmand han var, gjorde sig fri af de sidste lænker der bandt ham til lensgreven i 1917, hvor han straks derefter bad kongen om navneskifte fra vores originale efternavn til Brobjerg som egnen nu engang hedder, og indsendte straks et brev til el- og telegrafvæsenet for at stadfæste at det nu var ham de skulle henvende sig til.

Ideen om at erstatte det nuværende monetære system med et kreditsystem i stil med Alexander Hamilton's National Bank, er grundlæggende en ide om at få fjernet det sidste levned fra Monarkiet i vores retssamfund, så i stedet for at få etableret en statsbank gennem salg af statsobligationer vil jeg endegyldigt bryde det private monopol som den Danske Nationalbank er underlagt, med det specifikke formål at få en overordnet kreditpolitik med henblik på følgende:

1-At sætte gang i beskæftigelsen
2-fremme danske erhvervs og videnskabsprojekter
3-byg Fehmernbælt forbindelsen
4-byg magnettog over Kattegat
5-byg de 5 kernekraftsreaktorer som det var planen at gøre tilbage i 70`erne      

Jeg vil slutte med at minde folk om den tjekkiske præsident Vaclav Havel's nylige udtalelse angående Lissabon-traktaten: "Hermed er Tjekkiet holdt op med at eksistere som en suveræn stat."

Så, sig nej til sovjetstaten, EU.
Sig nej til globaliserings-okkultisme.
Sig ja til folkestyret.

Mediedækning af Carlos Brobjerg:

Om kandidaten:

Carlos har været aktiv med Schiller Instituttet internationalt de sidste 10 år.

Kontakt:

Telefon: 52 74 73 86
Mail: cbrobjerg@hotmail.com