Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg, tlf.: +45 35 43 00 33; 51 30 14 54; fax: +45 35 43 87 57

 

PRESSEMEDDELELSE ONSDAG D. 26 OKTOBER:

RITT BJERREGAARD FORSVARER SIN UDTALELSE FRA 1980:

”Vi kan ikke blive ved med at betale mere og mere for et hospitalsvæsen, hvor langt over halvdelen af udgifterne anvendes til at udskyde døden nogle få uger eller måneder.” *

EFTER SPØRGSMÅL  FRA TOM GILLESBERG, OVERBORGMESTERKANDIDAT I KØBENHAVN

Tirsdag den 25. oktober mødtes syv kandidater til overborgmesterposten i København til debat, formentlig for første gang, på Panuminstituttet arrangeret af Ældresagen. Tom Gillesberg, overborgmesterkandidaten for Schiller Instituttets Venner, var ikke på podiet, men stillede et spørgsmål fra salen.

                 Tom Gillesberg fortalte, at vi netop nu har en boligboble der snart brister og at det er sandheden bag det nuværende økonomiske opsving, som udelukkende drives af øget forbrug på baggrund af øget låntagning. Boligboblen og det internationale finanssystem vil kollapse. Spørgsmålet er så, sagde Tom Gillesberg, hvad der vil ske. Hvem skal kæmpe for de almene vel og forsvare de svageste? Hans frygt var, at politikere vil gå i gang med nedskæringer som vil ramme de svageste.

                 Gillesberg havde et spørgsmål til Ritt Bjerregaard om hendes tid som socialminister i 1980, hvor hun udtalte, at vi ikke kunne blive ved med at bruge flere og flere penge på at holde gamle folk i live et par uger eller måneder længere. Han ville vide, hvordan folk her i København kan være sikre på, at det ikke stadig er Ritt Bjerregaards menneskesyn?

                 Ritt Bjerregaard svarede, at hun sammen med andre medlemmer af folketinget havde arbejdet for at få hospicer, hvor folk kunne få lov til at dø med deres familier til stede. Det var hun stolt af. Hun mente, at der er begrænsede økonomiske ressourcer og at man jo så må prioritere, men hun var sikker på, at alle de tilstedeværende podiedeltagere sammen med hende vil sørge for at tage sig af de svageste.


* Tale af daværende socialminister Ritt Bjerregaard ved Sammenslutningen af Sociale Udvalgs repræsentantskabsmøde i Aalborg, 13. maj 1980.