Schiller Instituttets adresse

Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.

1903 Frederiksberg C

Kampagnebidrag

Home banking: 1551-0005648408

Giro 564-8408

Kontakt

Mail: sive@sive.dk

Telefon: 35 43 00 33

Tom Gillesberg

Formand for Schiller Instituttet i Danmark

Folketingskandidat i Københavns Storkreds

Nu kommer Finanskrakket

Jeg stillede op til kommunalvalget i København i november 2005 som spidskandidat for Schiller Instituttets Venner. På min valgplakat kunne man læse: ”Når boblen brister... Et nyt Bretton Woods” og se en boble med inflation, huspriser og derivater. Jeg advarede om, at ikke bare de københavnske boligpriser var vildt oppustede og nødvendigvis måtte kollapse, men at det samme var tilfældet for hele vores finanssystem. Finansspekulanterne havde taget magten og berigede sig på den almindelige økonomis bekostning. Det måtte kollapse, og derfor skulle der en ny politik til.

Nu er hovedstadens boligboble bristet, og snart vil stigende priser, byggeboom og håndværkermangel blive afløst af prisfald, tvangsauktioner og stigende ledighed. Samtidig må vi så slås med en endnu større kollaps, hvor det er selve finansmarkederne og det internationale finanssystem, der står for skud. Derfor må der være et politisk lederskab, der kan sørge for at Folketinget og myndighederne forsvarer realøkonomien og befolkningens ve og vel, som Franklin D. Roosevelt gjorde det i 30’ernes USA. Ellers brænder de internationale finansspekulanter hele økonomien ned.

Som formand for Schiller Instituttet havde jeg i april i år foretræde for Folketingets Trafikudvalg, og fremlagde Schiller Instituttets program fra sommeren 2006 for et dansk magnettognet med en fast forbindelse over Kattegat. Jeg beskrev de positive økonomiske effekter af et sådant program, og hvorledes dette er en del af et større infrastrukturprojekt: Den eurasiske Landbro, der muliggør hurtig transport til hele Europa og Asien. Folketinget behøver sådanne visioner.

Jeg stiller nu op som folketingskandidat i København og samarbejder med tre andre kandidater i henholdsvis Københavns Omegns, østjyllands og Nordjyllands Storkredse. Med en eller flere af os i Folketinget, er der både de nødvendige ideer, om hvordan vi klarer os igennem den krise, der er på vej, og visionerne til at sætte de store projekter i gang, som f.eks. en Kattegatbro og et dansk magnettognet. Derigennem kan vi forhindre, at økonomien går ind i en depression, og gennem videnskabeligt og teknologisk fremskridt skabe øget velstand og velfærd i fremtiden.

Du kan læse mere i min artikel Efter Finanskrakket: Magnettog over Kattegat. Jeg håber, at du vil støtte os, så vi kan kæmpe for vor fælles fremtid.

Taler af Tom Gillesberg:

 • Valgmøde fra den 10. nov. som fandt sted i København. Talere er Tom Gillesberg og Feride Istogu Gillesberg. Lyt til:
  Part 1 - Introduktion og LaRouche Youth Movement kor.
  Part 2 - Taler af Tom Gillesberg og Feride Istogu Gillesberg og efterfølgende diskussion. Hør også Jean-Sebastian Tremblay spille en cello suite af Bach.
  Part 3 - Anden del af diskussionen.
 • Lyt til interviewet med Tom Gillesberg på Universitets radio i København den 7. nov..
 • Lyt til Tom Gillesbergs tale og diskussion på Niels Brock Handelsgymnasium den 5. november
 • Hør Radio Schiller om den nuværende valgkamp og verdenssituationen
 • Læs den planlagte foretræde tale for folketingets politiske-økonomiske udvalg
 • Hør hvad der ligger bag Anders Fogh Rasmussens udskrivelse af det danske valg, hvad ville Schiller Instituttet have sagt ved sit foretræde i Folketingets Politisk-økonomiske udvalg der skulle have fundet sted dagen efter -- den 25. oktober -- og hvorfor stiller fire aktivister fra Schiller Instituttet op til folketingsvalget som kandidater uden for partierne.
 • Radio Schiller - Schiller Instituttets ugentlige internet radio, med politisk orientering af Tom Gillesberg, med arkiv.

Artikler af Tom Gillesberg:

Artikler om Tom Gillesberg:

Video:

Om kandidaten:

Tom Gillesberg er 43 år gammel og gift med Feride Istogu Gillesberg, kandidat i Københavns omegn. Han har været aktiv i Schiller Instituttet siden dets grundlæggelse i 1984, de sidste 3 år som formand. Tom var spidskandidat for Schiller Instituttets Venner i kommunevalget 2005 i København.

Se kandidatprofil på TV2/altinget

Kontakt:

Telefon: 35 43 00 33
Mail: sive@sive.dk

Video:

Se Videodagbog af Tom Gillesberg.

Billeder:

Se Diasshows fra valgkampen af Tom Gillesberg og sine syngende kampagneaktivister