Schiller Instituttets adresse

Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.

1903 Frederiksberg C

Kampagnebidrag

Home banking: 1551-0005648408

Giro 564-8408

Kontakt

Mail: sive@sive.dk

Telefon: 35 43 00 33

Janus Kramer Møller

Politisk aktivist i Schiller Instituttet i Danmark

Folketingskandidat i østjyllands Storkreds

Århus som ny vækstdynamo

Vejen ud af det igangværende finanskollaps findes ikke gennem nedskæringer, men med massive investeringer i forskning, uddannelse og infrastruktur. Danmark vil med en Kattegatbro og magnettogforbindelser blive knyttet sammen til n stor metropol, hvori København, århus og ålborg kommer til at være den centrale akse. Denne forbindelse vil give revolutionerende nye økonomiske muligheder for vækst.

Jeg vil som folketingspolitiker arbejde ikke bare for en Kattegatbro, men for en med magnettog. århus kommer til at spille en central rolle som bindeleddet mellem Nordjylland, Midtjylland og Københavnsområdet. Danmarks højere læreanstalter kan effektivt knyttes sammen til en landsdækkende enhed, der i samspil med dansk erhvervsliv giver studerende og virksomheder en meget større berøringsflade. Et mål med dette samspil bliver, at vi kan få en kapacitet til at lave maskin-prototyper af høj international standard.

Maskinfabrikation er selve grundstenen i en avanceret produktionsøkonomi, og med tilegnelsen af magnettogteknologien vil vi være et godt skridt på vejen mod en højteknologisk produktionssektor. Men det er også afgørende, at vi tilegner os a-kraft, både som fremtidens mest effektive energikilde, men især som en katalysator for grundforskning på universiteter og i det private erhvervsliv. Med anvendelsen af forskningsreaktorer, både inden for fission og fusion, kommer vi til at lægge os i spidsen for fremtidens økonomi baseret på udvikling og anvendelse af isotoper.

I den anden del af produktionsapparatet kan vi skabe en ny sværindustri ved at tage Højtemperaturreaktorer som PBMR i brug. Dette vil betyde et stort skridt i retningen af at udkonkurrere olie, gas og kul som den primære energikilde. Sideløbende skal vi være med i rumforskning, der kan give vores produktionssektor et løft med nye teknologier.

Højteknologisk udvikling er ikke et akademisk spørgsmål, men en moralsk pligt vi har overfor de endnu ufødte generationer. Særligt den uudviklede del af verden har brug for os, og jeg vil ikke svigte dem. For at hjælpe verden videre, og for at vi ikke selv ender som et 3. verdensland, skal vi skabe en verden gennem videnskabelige og teknologiske fremskridt, hvor mennesker uanset hvor de bor frit kan vælge uddannelse og job og søge lykken for dem selv og deres efterkommere. Derfor stiller jeg op for anden gang til folketinget.

Mediadækning af Janus Kramer Møller:

Om kandidaten:

Janus Kramer Møller er 32 år gammel og gift med Eva. De har et barn, Mathias. Han har været aktiv i Schiller Instituttet siden 2003. Janus var kandidat i århus ved folketingsvalget i 2005 som kandidat uden for partierne og kommunevalget 2005 for Schiller Instituttets Venner i århus. Janus er uddannet som 3-D grafikker og har arbejde i branchen.

Se kandidatprofil på TV2/altinget

Kontakt:

Telefon: 21 82 51 14
Mail: sive@sive.dk