Artikel i B.T. den 11. november 2005 på side 26:

 

Artikel i B.T. den 11. november 2005 på side 27: