Schiller Instituttets adresse

Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.

1903 Frederiksberg C

Kampagnebidrag

Home banking: 1551-0005648408

Giro 564-8408

Kontakt

Mail: sive@sive.dk

Telefon: 35 43 00 33

Pressemeddelelse

Udtalelse om valgresultat af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet og kandidat uden for partierne i Københavns Storkreds:

Den 15. november, 2007 kl. 6:00:

"Valget er forbi og stemmerne er talt op. Ifølge indenrigsministeriet fik jeg 68 stemmer i København Storkreds, min kone Feride Istogu Gillesberg 9 stemmer i Københavns Omegns Storkreds, Janus Kramer Møller 94 i Østjyllands Storkreds og Hans Schultz 26 stemmer i Nordjyllands Storkreds -- 197 stemmer i alt.

Jeg og de andre kandidater er taknemmelige for de stemmer vi fik, selv om vi selvfølgelig gerne ville have haft langt flere. Det lave antal skyldes naturligvis, at vi ikke var med i nogle af de officielle debatter og ikke fik mulighed for at ytre os i debatter og valgprogrammer på radio og tv. Dermed mente de fleste mennesker at de skulle kaste deres stemme på kandidater fra et af de ni "officielle" og godkendte partier.

På trods af de lave stemmetal er jeg ovenud tilfreds med den valgkampagne, vi har ført. Jeg ønskede med mit kandidatur at sætte det truende internationale finanssammenbrud og nødvendigheden af store visionære planer på dagsordenen, som f.eks. bygningen af en Kattegatbro og et dansk magnettognet. Det synes jeg, vi har lykkedes med ud over enhver forventning. Vores valgplakater, finanskrak og magnettog har været et stort diskussionsemne på gader og torv og vil ikke være glemt blot fordi valget er ovre.

Den indsigt og de forslag Schiller Instituttet og Lyndon LaRouche har, vil komme til at spille en nøglerolle i at løse de store udfordringer det kommmende danske Folketing står overfor, når valgkampen bliver afløst af den travle hverdag, og man er konfronteret med de store spørgsmål, der blev udeladt fra valgdebatten. Schiller Instituttet og jeg klar til at yde vor indsats, og som det første punkt på dagsordenen vil vi søge foretræde forFolketingets Politisk-økonomiske udvalg, og fremføre den diskussion om den globale finanskrise og et nyt Bretton Woods-finanssystem, der skulle have fundet sted ved et foretræde den 25. oktober, men som blev aflyst grundet udskrivelsen af folketingsvalget dagen før.

Schiller Instituttet vil også fortsætte med at sætte de store og afgørende spørgsmål på dagsordenen ved at udgive en ny kampagneavis hurtigst muligt der har visioner og ideer til skabelsen af fremtidens Danmark."