PRESSEMEDDELELSE 19. OKTOBER 2005

Overborgmesterkandidat Tom Gillesberg kommenterer Dick Cheneys vanskeligheder i USA

  Overborgmesterkandidat Tom Gillesberg fra Schiller Instituttets Venner havde i dag følgende kommentar:

  ”Plamesagen i USA udvikler sig dag for dag i retning af en anklage mod George Bush’ nøglemedarbejdere, deriblandt Dick Cheney, der har været den fungerende leder i det Hvide Hus i de seneste knap fem år. Dick Cheney kan snart blive tvunget til at gå af. Det åbner muligheden for en ny atlantisk alliance på et andet grundlag end den nuværende neokonservative globaliseringspolitik og krig.

Et tværpolitisk samarbejde er allerede under opbygning i det amerikanske senat og repræsentanthus med et stærkt input fra den amerikanske økonom og oppositionsleder Lyndon LaRouche. Man diskuterer, hvorledes man kan retter op på den katastrofale økonomi, får stoppet den fejlslagne Irakkrig og forbedrer USA’s dårlige renomè rundt om i verden. Tvinges Dick Cheney til at gå af, vil en ny vicepræsident definere et nyt politisk grundlag sammen med dette tværpolitiske samarbejde.

Disse udviklinger bringer den dag nærmere, hvor København kan være rammen for en regeringskonference med deltagelse af Europa, USA og andre dele af verden, der danner et nyt Bretton Woods-finanssystem. Så kan vi overleve kollapset af den nuværende globale finansboble, som den danske boligboble er en del af. Vi vil få mulighed for at indgå i en global økonomisk genopbygning med vægten lagt på store infrastrukturprojekter i stedet for at blive tvunget til nedskæringsprogrammer og økonomisk tilbagegang.

Det er gode nyheder for København og verden.”