Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg, tlf.: +45 35 43 00 33; 51 30 14 54; fax: +45 35 43 87 57

info@sive.dk    www.sive.dk

PRESSEMEDDELELSE, 1. NOVEMBER 2005

 

Tom Gillesberg, overborgmesterkandidat for Schiller Instituttets Venner, kom i dag med følgende utraditionelle indlæg i debatten om løsning af integrationsproblemer og bekæmpelse af ungdomskriminalitet:

”Gratis musikundervisning for alle”

 

Alle børn fra børnehaveklassen og opefter bør have gratis obligatorisk musikundervisning. Alle skal have mulighed for at lære at synge og spille et instrument.

I Berlin lavede man et forsøg på to skoler, hvor alle elever fik undervisning i at spille et instrument. Eleverne, uanset om de kom fra rige eller fattige familier, fik langt bedre koncentrationsevne. De lærte bedre og hurtigere i skolens andre fag, så selv om de brugte tid på musikundervisningen, kunne de uden problemer overhale deres jævnaldrene. Samtidigt blev eleverne meget mere socialt velfungerende. Hærværk og småkriminalitet forsvandt, og eleverne fik større gensidig respekt - på tværs af etnisk baggrund og sociale skel.

En ordning der omfatter alle elever kan ikke indføres fra den ene dag til den anden, da vi ikke har de nødvendige lærere, faciliteter og instrumenter. Men vi kan begynde med de første forsøgsordninger allerede fra næste sommerferie. Så kan vi udvide ordningen efterhånden til at omfatte alle over de næste par år.

Vi bør begynde med ordningen i socialt belastede områder. Så vil det også give skeptikere mulighed for ved selvsyn at se den positive effekt og at det er en investering der lønner sig.”

Kontakt: Michelle Rasmussen på tlf.: 35 43 00 33; 51 30 14 54, mr@sive.dk