Tom Gillesbergs svar til B.T.

 

I dagens avis udnævner B.T. Tom Gillesbergs valgplakat til den mest kiksede i det københavnske kommunalvalg. Tom Gillesberg, overborgmesterkandidat for Schiller Instituttets Venner havde følgende kommentar:

 

 

Tak B.T.

 

                 En stor tak til B.T. for udnævnelsen af min valgplakat som den mest ukonforme og mindst forståelige. Af hensyn til B.T.s læsere og plakatbetragtere vil jeg gerne give en kort smagsprøve på, hvad et "Nyt Bretton Woods" og "Derivater" er. En fuld forståelse kræver et kraftigere studie, som kan påbegyndes med at klikke ind på vores hjemmeside www.sive.dk og www.larouchepub.com.

                  

 

Hvad er et Nyt Bretton Woods?

                 Et nyt Bretton Woods betyder en genoplivning af de principper, der lå til grund for det gamle Bretton Woods-finanssystem fra slutningen af 2. verdenskrig. Det sørgede indtil 1971 for faste valutakurser og stabile finansielle forhold. Det sikrede bl.a. tocifrede årlige vækstrater i økonomien. Efter at man gik over til flydende valutakurser i 1971 er spekulationen vokset år for år, og har skabt en kæmpe finansboble der truer hele systemet.

 

                 Sammen med den amerikanske økonom Lyndon LaRouche har jeg derfor kæmpet for, at USA - sammen med bl.a. de europæiske lande - skal etablere et sådant fastkurssystem igen - inden det nuværende system kollapser. En genetablering af faste valutakurser vil betyde, at spekulanter ikke længere kan tjene penge på en valutahandel, der er flere hundreder gange større end den faktiske varehandel. Det vil også betyde, at de forskellige lande har langt lettere ved at styre deres økonomi og lægge langtidsplaner for investeringer. Det kan sikre en højere levestandard for alle. Det betyder også, at de moderne finansielle instrumenter som "derivater" ikke længere er nødvendige.

 

 

Hvad er derivater?

                 "Derivater" er finanskontrakter, man opfandt i takt med at verdens finansmarkeder blev mere og mere drevet af spekulation. Det betød at man havde behov for at forsikre sig mod uheldige udsving i markederne. F.eks. pludselige valutakursfald eller pludselige stigninger eller fald i renten.

 

                 Det engelske ord "derivatives" betyder "afledt", dvs. at man ikke køber og sælger obligationer, aktier, olie etc. Man spekulerer i ændringer i priserne, renterne m.v. Så får man udbetalt en gevinst eller indkasserer et tab, alt efter om man har gættet rigtigt eller ej. I dag er det blevet den største spekulationsfidus.

 

                 LaRouche mener, at de udgør en fare for at kollapse hele finanssystemet, fordi de har en volumen, der er mange gange større end verdens samlede bruttonationalprodukt og fordi de primært handles af kapitalfonde fra bankcentre som f.eks. Cayman Islands, hvor de er uden for kontrol og lands lov og ret. Disse kapitalfonde har flere gange været ved at kollapse det internationale finanssystem. Den fare vil et Nyt Bretton Woods sætte en effektiv stopper for.

 

                 Kritiske røster vil måske spørge: "Kan LaRouche få den politik igennem i USA?". Mit svar vil være, at når han og hans kampagne er i gang med at få afsat vicepræsident Dick Cheney, som det er ved at ske nu, så kan alt ske.

 

Med Venlig Hilsen

 

Tom Gillesberg

Overborgmesterkandidat for Schiller Instituttets Venner